Một tấm bằng Đại học tại Anh Quốc không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khám phá, tiếp xúc với một nền văn minh – văn hóa hiện đại.
Tuy nhiên những vấn đề về học phí, chi phí ăn ở vốn được coi là đắt đỏ tại Anh quốc luôn là mối quan tâm, lo lắng của các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh, sinh viên và cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều người từ bỏ mong muốn này.

CoM-1

Để giúp các học sinh tiến gần hơn với ước mơ Du học Anh, giảm bớt nỗi lo chi phí của gia đình, Unistar Education mang tới thông tin về học bổng của các trường Cao đẳng, Đại học tại Anh Quốc năm 2014:

TRƯỜNG FOUNDATION
(Dự bị Đại học)
UNDERGRADUATE
(Đại học)
POSTGRADUATE
(Sau Đại học)
  Anglia Ruskin University Business studies  £,3000 MBA: £2,000
  Aston University   (Business School) £1,000
  Bournemouth & Poole College 20% ~ 50%
học phí
  Bournemouth University 100% học phí
£1,500 – £2,000
50 %  học phí
£2,000 – £3,000
  Cardiff Metropolitan  University (UWIC) £3,000 £500
  Cardiff University £1,500 – 50%,
100% học phí
100% học phí
£5,000 (3 năm)
50%, 100% học phí
  CATS Colleges 10% – 100%
  Chichester College 10% – 50%
  Ealling, Hammersmith  and West London College 10% – 40%
A-level, BTEC
  GCU £1,000  100% (Marks and Spencer  Scholarships)
MBA Luxury Brand Marketing
MSC Luxury Brand Marketing
MSC International Fashion  Marketing
  Goldsmiths,  University of London £5,000
  GSM £1,000 £1,000
  Guildford College 10% – 50%
  Into Group 10% – 100%
  Kaplan International  Colleges £1,000 – £3,000
  Llandrillo College 10% – 40%
  LSC £1,000 £6,000 (02/2014)
£4,000 (04/2014
MBA: £3,000 (02/2014)
£2,000 (04/2014)
  Mancheste  Metropolitan University £1,000 – £2,500 £3,000
  Navitas Group 10%
  Sheffield Hallam University £1,000 – 100% £1,000 – 100%
  Teesside University £1,500 £1,500 – £4,500 £1,500
  University of Bath £3,000
  University of Brighton £1,000 – 4,000 £4,000: International Scholarship
£1,500 – £2,000 – 100%
  University of Bristol £8,500 £8,500: Master courses
100% học phí + sinh hoạt phí
  University of Chester £2,000 Business studies  £4,000 MBA: £1,500
  University of City London
  University of Kent £5,000 £2,000 – £5,000 £1,000
  University of Liverpool £2,000 – £3,000 £3,000
  University of Newcastle £1,500 £3,000
  University of Portsmouth
  University of Reading £2,000 – £5,000
  University of Southampton £3,000 – £5,000
  University of Winchester £1,000 £1,000
  University of Worcester £1,000 – £2,000 £1,000