Về cơ bản, vật lý nghiên cứu về toàn vũ trụ. Từ nghiên cứu các vì sao đến giải thích hình dạng của một giọt nước, học vật lý cho bạn cơ hội nắm được thế giới rộng lớn và phức tạp quanh mình.
Có thể kể tên những nhà vật lý học vĩ đại có vai trò phát hiện ra các quy luật, định luật và làm nền tảng cho khoa học hiện đại như Albert Einstein, Galileo Galilei, Erwin Schrodinger, Sir Isaac Newton and Max Planck, và những thế hệ kế cận chọn vật lý làm lĩnh vực nghiên cứu có thể sẽ là những nhà tư tưởng mang tính cách mạng trong lĩnh vực này.
Các nhà vật lý đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành chủ chốt, nhất là kỹ thuật và công nghệ. Công việc vật lý có thể phát triển việc sử dụng các sợi cáp quang trong hệ thống thông tin liên lạc, hay áp dụng những kiến thức về điện từ vào việc phát triển các thiết bị trong nền công nghiệp.

vat-ly

Tấm bằng Vật lý mang lại cho bạn những gì?
– Cùng với công việc thực hành và thí nghiệm, học vật lý sẽ gồm cả học lý thuyết và toán học phức tạp nên hãy đảm bảo bạn chuẩn bị tốt những điều đó. Sinh viên sẽ được học về lịch sử nghề nghiệp và các nhà khoa học đã mở đường cho sự phát triển của thế giới hiện đại. Và sinh viên cũng được giới thiệu lần lượt về những quy tắc, luật định cần thiết và sẽ được chia thành các học phần cụ thể hơn.
– Những chủ đề vật lý chủ yếu thường gồm điện và từ tính, không gian và thời gian, nhiệt động lực học, thiên văn và địa chất học, vật lý lượng tử, thuyết tương đối, địa vật lý, động lực học chất lỏng… Những nghiên cứu năm đầu sẽ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của vật lý cổ điển và hiện đại, các công thức toán học. Dần dần, bạn sẽ học những môn toán học phức tạp, những lý thuyết hiện đại khó nhằn như lượng tử và thuyết tương đối.
– Sau đó bạn sẽ được chọn ngành chuyên môn của mình, có thể chọn qua định hướng về công việc bạn sẽ làm sau này. Thường năm cuối bạn sẽ được yêu cầu thực hiện một dự án nghiên cứu, độc lập hoặc theo nhóm.

Yêu cầu đầu vào
– Học vật lý ở đại học, bạn sẽ được yêu cầu có những chứng chỉ ở cấp ba (như A-levels), về cả toán và vật lý.
Ở cấp độ cử nhân sẽ mất ba hoặc bốn năm để nhận tấm bằng cử nhân khoa học (BSc). Một số trường cho bạn học một hoặc hai năm để có được tấm bằng thạc sĩ Vật lý (MPhys) hoặc thạc sĩ khoa học (MSci). Ngoài ra, còn có chương trình cử nhân riêng biệt dành cho bạn, sau khi đã có tấm bằng cử nhân.

Chuyên môn hóa
Không chỉ giới thiệu cho bạn về các công trình vật lý xuyên suốt lịch sử, bạn còn được tiếp cận vật lý hiện đại, cho bạn cái nhìn tổng quan về nguyên tắc cũng như cách thức vật lý được áp dụng vào các ngành y học, truyền thông và kỹ thuật. Những chủ đề có thể có:

Điện và từ tính
Học phần này dạy bạn những quy luật của điện và từ tính và sự liên quan của hai cái này với nhau. Bạn sẽ nghiên cứu sâu về tĩnh điện, tĩnh từ, dòng điện ổn định, mạch DC và các nguyên tắc của động cơ điện.
• Không gian và thời gian
Là phần triết lý của vật lý, các học phần không gian và thời gian cung cấp cho chúng ta những kiến thức về không gian và thời gian mà đến nay con người khám phá ra. Bạn sẽ học về thuyết tương đối đặc biệt và hình học bốn chiều. Nhiệt học và vật lý thống kê cũng được tiếp cận, cho phép thảo luận về nhiệt động học và mũi tên thời gian.
Nhiệt động học
Chủ đề vật lý này bao hàm những định luật về nhiệt động học, nghiên cứu xem làm thế nào năng lượng được sử dụng và chuyển hóa qua một hệ thống, cũng như vấn đề cơ bản của cơ học thống kê.
• Vật lý lượng tử
Nghiên cứu về vật lý lượng tử sẽ cho bạn cái nhìn về cơ chế lượng tử và phát triển kiến thức của bạn về chức năng sóng, giải pháp. Phương trình Schorodinger, số lượng lượng tử dùng để giải quyết các vấn đề vật lý cơ bản.
• Vật lý hạt nhân
Học phần này sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về hạt nhân nguyên tử cũng như các loại và tính chất của phóng xạ.
Phóng xạ và phản ứng phân hạch cũng là vấn đề nghiên cứu chính, giúp phát triển những giả thuyết để giải thích những hiện tượng như Big Bang (tiếng nổ lớn).
• Thuyết tương đối
Bạn sẽ được giới thiệu về thuyết tương đối chung và thuyết tương đối đặc biệt, các khái niệm về không gia-thời gian, hố đen, trọng lực và các loại song hấp dẫn, thuyết tương đối trong vũ trụ học và thiên văn học. Bạn cũng sẽ làm việc với phương trình Anh-xtanh.
• Địa vật lý
Về cơ bản, địa vật lý tìm hiểu trái đất theo những thuật ngữ căn bản về vật lý học. Bạn sẽ được học những nguyên tắc về cấu trúc trái đất, nhiệt, sóng, phóng xạ để phát triển cái nhìn tổng quan về cấu trúc trái đất, những quá trình ảnh hưởng đến trái đất và các công nghệ sử dụng để quan sát nó.
Có rất nhiều học phần liên quan đến chủ đề này như thiên văn học, toán, địa vật lý và điện tử.