Trường Stover nằm tại thành phố Devon thanh bình, với hệ thống giao thông thuận lợi, là một trong những trường nội trú phi lợi nhuận, có chất lượng giảng dạy tốt nhất khu vực Tây Nam – Anh quốc.
Trong năm 2013, nhiều Học sinh của Stover đã đạt rất nhiều thành tích tốt trong các kỳ thi A Level và GCSE. Về A Level, 46 % số điểm đạt được là A*, A, B, thêm vào đó tỉ lệ đạt được điểm A*, A, B ở môn Toán và Toán chuyên sâu là 59%. Đối với kỳ thi GCSE, 32% tổng số điểm là A*- A và 100 % Học sinh đậu kỳ thi này.

Stover - Achieving your Aspiration

Chương trình Đào tạo chính:
• Chương trình Trung học (Senior School)
• Chương trình A Level và GCSE
Trường có khóa tiếng Anh mùa hè cho Học sinh từ 10 – 15 tuổi, kéo dài 6 tuần từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8
Chi phí ước tính: (cho 1 học kỳ)
• 11 – 15 tuổi (Year 7 – Year 11) : £8.024
• 15 – 18 tuổi (Year 12 – Year 13): £8.178
(Phí này đã bao gồm học phí và phí nội trú)
Kỳ nhập học hàng năm:
• Kỳ mùa Xuân: Tháng 1 – 4
• Kỳ mùa Hè: Tháng 4 – 8
• Kỳ mùa Thu: Tháng 9 – 12