Bằng Thạc sĩ Quản trị là một bước tiếp theo hữu ích cho các nhà lãnh đạo với sự theo đuổi sự nghiệp quản lý, hoặc các chuyên gia đảm nhận vai trò quản lý. Dựa trên các nguyên tắc của kinh doanh, kinh tế, tâm lý học, xã hội học và chiến lược, thạc sĩ quản trị cho phép học sinh phát triển sự hiểu biết của mình về hoạt động kinh doanh và hành vi tổ chức từ nhiều góc nhìn. Cuối cùng, mục đích là để sinh viên tốt nghiệp với nền tảng vững chắc, hiệu quả trong thực tế quản lý của ngành công nghiệp và với cái nhìn của vai trò lãnh đạo.

Young students studying together
Young students studying together

Bằng Thạc sĩ mang đến cho bạn những gì?
– Thường được viết tắt là MIM (Thạc sĩ trong Quản trị) hoặc MSM (Thạc sĩ Khoa học trong quản trị), bằng thạc sĩ quản trị có thể kéo dài một hoặc hai năm tùy thuộc vào quốc gia, tổ chức và chương trình cụ thể. Nhiều chương trình cũng được đào tạo từ xa, bán thời gian hoặc cấp tốc.
– Điển hình là phần đầu tiên của bằng Thạc sĩ sẽ tập hợp các khóa học yêu cầu, bao gồm các môn như phân tích trong quản lý, văn hóa kinh doanh, chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở quản lý, giới thiệu về kế toán / kinh tế, lãnh đạo và động lực, kinh tế quản lý, quan hệ công chúng, hành vi tổ chức và kỹ năng nghiên cứu.
– Sinh viên sau đó chọn từ các khóa học chuyên sâu hơn để tập trung vào lĩnh vực chính mà mình quan tâm. Chuyên ngành có thể bao gồm kế toán, công ty truyền thông, kinh tế, tài chính, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin, kinh doanh quốc tế, logistics, quản trị marketing, quản lý hoạt động, thống kê, quản lý chiến lược và phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.
– Thạc sĩ trong chương trình quản trị đôi khi có thể được sử dụng như là một tiền thân của một MBA, một số chương trình MBA thậm chí cho phép sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ quản lý bỏ qua những năm đầu tiên của chương trình MBA. Một số chương trình Thạc sĩ Quản trị được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia cao cấp với kinh nghiệm quản lý trên 10 năm, giống như chương trình điều hành MBA (EMBA), tập trung vào các lĩnh vực như luật doanh nghiệp, tội phạm công ty, động lực của nhân viên, đạo đức quyết định, kinh doanh toàn cầu và an ninh nơi làm việc.
– Bằng Thạc sĩ quản trị thường được giảng dạy thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng, hội thảo và các lớp học với một luận án cá nhân vào cuối khóa học. Một số trường cũng mời những vị khách đến từ các ngành công nghiệp, các dự án của công ty tài trợ và một chương trình phát triển chuyên nghiệp (PDP). Tổ chức của bạn cũng có thể là một phần của Liên minh toàn cầu CEMS trong quản trị và mạng lưới giáo dục, một liên minh toàn cầu của các trường kinh doanh hàng đầu, đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ cung cấp bằng thạc sĩ trong quản lý quốc tế, cung cấp chương trình trao đổi quốc tế, thực tập và các dự án kinh doanh.

Yêu cầu đầu vào cho một Thạc sĩ Quản lý
– Trong khi một số chương trình chuyên ngành, nửa đầu khóa học của bằng Thạc sĩ Quản trị dược học về các vấn đề quản trị trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Như vậy, các yêu cầu đầu vào thường không thuộc đối tượng cụ thể, với các ứng cử viên được chấp nhận từ một loạt các ngành, bao gồm cả kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật.
– Hầu hết các chương trình Thạc sĩ Quản lý được thiết kế cho những người có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc, với nhiều sinh viên đăng ký tham gia ngay sau khi hoàn tất một văn bằng đại học (những người có hơn ba năm kinh nghiệm làm việc có thể phù hợp hơn với bằng MBA). Sinh viên có thể có kiến thức kinh doanh hạn chế nhưng có giao tiếp mạnh mẽ và khả năng phân tích. Tuy nhiên, một số chương trình yêu cầu CV mới nhất cùng với hai người giới thiệu của trường hoặc công ty. Ứng viên cũng có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn kiểm tra kiến thức lý thuyết, kỹ năng cá nhân và kiến thức kinh doanh nói chung.
– Một số chương trình cũng yêu cầu học sinh viết thư tường trình. Độ dài khoảng 500-600 chữ trả lời câu hỏi cụ thể tại sao bạn lựa chọn các chương trình, các môn của khóa học bạn thấy thú vị nhất, những đóng góp mà bạn cảm thấy có thể làm cho khóa học, đóng góp này tác động như thế nào đến sự nghiệp của bạn và làm thế nào nhiều nghiên cứu của bạn được thực hiện trong lĩnh vực này. Đây cũng cơ hội để tóm tắt kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm quốc tế và chi tiết về các hoạt động ngoại khóa.
– Các môn về định lượng (như kế toán, tài chính và thống kê) thường không được yêu cầu, các ứng viên vẫn có thể tham gia vào những môn này. Thông thường, một khóa chuyên sâu sẽ được giảng dạy bắt đầu một vài tuần trước ngày nhập học chương trình chính (có hoặc không tính thêm phí), được thiết kế để giới thiệu các ứng viên vào các môn học chính và kỹ năng cần thiết. Thí sinh cũng có thể được yêu cầu cung cấp các kết quả gần đây của bài kiểm tra tuyển sinh như GMAT, GRE, IELTS hoặc TOEFL.