1. Giới thiệu sơ lược
School District Langley đã đón nhận Học sinh quốc tế từ năm 1989. Chương trình Học sinh Quốc tế của trường có nhiều chọn lựa bao gồm tiểu học, trung học, và các chương trình học hè văn hóa và ngôn ngữ. Các trường của chúng tôi cung cấp một môi trường học tập hoàn hảo có nhiều lớp để chọn lựa và một chương trình học Anh ngữ (ELL) xuất sắc cho học sinh trung học, từ sơ cấp đến cao cấp. Trường tọa lạc tại British Columbia, Canada cách Vancouver chỉ có 45 cây số về phía Đông.

Trường có chương trình ở nhà bản xứ và các gia đình bản xứ được chọn lọc kỹ lưỡng để bảo đảm cho học sinh quốc tế được an toàn và thoải mái.

2. Hệ thống các trường Trung học
– Aldergrove Secondary School (ACSS)
– Brookswood Secondary School (BSS)
– D.W. Poppy Secondary (DWP)
– Langley Fine Arts School (LFAS)
– Langley Fundamental Middle and Secondary School (LFMS)
– Langley Secondary School (LSS)
– R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
– Walnut Grove Secondary School (WGSS)

3. Học phí 2015-2016
○ Học phí : C$12,500/năm
○ Lệ phí nộp đơn: C$150
○ Y tế bảo hiểm: c$ 900
○ Homestay: C$800/tháng
○ Phí người giám hộ: C$100 (nếu có)