Khi học kỹ thuật hàng không là bạn học cách nghiên cứu, thiết kế, phát triển, xây dựng, thử nghiệm công nghệ và khoa học về máy bay. Ngành học này cũng liên quan đến việc nghiên cứu đặc điểm khí động học của máy bay, gồm cả các nhân tố liên quan như cánh máy bay, bề mặt điều khiển, chạy và kéo. Trong những năm gần đây kỹ thuật hàng không đã trở thành một trong hai hướng đi chính của ngành hàng không, trong đó hướng thứ hai là kỹ thuật du hành vũ trụ.
Nếu bạn bị hấp dẫn bởi lịch sử và phương pháp đằng sau “cỗ máy bay”, khởi niệm từ phác thảo của danh họa Leonardo Da Vinci và máy bay của anh em nhà Wright từ năm 1903 tới những chiếc máy bay tinh tế, phức tạp như bây giờ, thì ngành kỹ thuật hàng không chính là ngành học thích hợp dành cho bạn.

ky-thuat-hang-khong

Bạn được gì khi học ngành Kỹ thuật Hàng không?
– Tấm bằng kỹ thuật hàng không thường được xếp vào BEng (Cử nhân kỹ thuật) và MEng (Thạc sĩ kỹ thuật). Khi học hệ cử nhân thì chương trình thường kéo dài ba hoặc bốn năm nhưng nhiều học viện cho phép học sinh học thẳng lên thạc sĩ, và thường sẽ kéo dài thêm một hoặc hai năm nữa.
– Học sinh học hệ BEng và MEng hai hoặc ba năm đầu học chung các khóa học, và những học sinh giỏi sẽ tiếp tục học BEng thêm một năm nữa hoặc học lên MEng hai năm. Những học viện này có thể cũng cho phép sinh viên học năm đầu hoặc năm thứ hai hệ BEng chuyển lên MEng, cũng có một số học viện cho phép học sinh khi hoàn thành chương trình trung học đăng ký thẳng vào hệ MEng. Một số khác cung cấp chương trình học liên kết dành cho các chuyên gia kỹ thuật đã tốt nghiệp trong lĩnh vực có liên quan và muốn làm trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không.
– Việc giảng dạy dựa vào giáo trình, sinh viên cũng cần hoàn thành bài tập, các bài tập thí nghiệm, các bài tập có hướng dẫn và tham gia các chuyến đi dã ngoại. Làm việc nhóm và công việc thiết kế nhóm, với các nghiên cứu độc lập trong chương trình học, và được đánh giá qua các kỳ thi và bài tập dự án. Tùy vào học viện bạn theo học, bạn có thể tham dự các bài giảng do các chuyên gia trong ngành đứng lớp hoặc thậm chí còn được trải nghiệm bay trong chuyến bay mô phỏng. >> xem tiếp