Nếu như bạn là một người hay theo dõi các tin tức quốc tế và trong nước, đam mê về các lĩnh vực kih doanh, tài chính. Bạn có thể thử sức mình với chuyên ngành kinh tế. Mặc dù, kinh tế học xét tổng thể có thể xem là những gì liên quan đến tiền, song đó lại là một môn học tập trung vào con người. Đố cũng là một môn học khá đa dạng với các chương trình cử nhân kinh tế bậc đại học như BA hoặc BSc.

kinh-te-hoc

Kinh tế học là gì?
– Là một phần của nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế học khám phá đầy đủ các vấn đề ảnh hưởng đến quyết định và tình trạng tài chính. Từ sản xuất đến tiêu thụ, kinh tế học đánh giá nguồn tài nguyên của thế giới được sử dụng bởi và phân phối giữa các cá nhân và tổ chức. liên quan đến các mảng nghiên cứu như chính trị xã hội học, luật, tâm lý, địa lý, lịch sử ở cả cấp độ địa phương và chính phủ.
– Hai mạch chính của kinh tế học là kinh tế vĩ mô và vi mô. Kinh tế vi mô nhìn vào hành vi và tương tác của các đại lý cá nhân, chẳng hạn như các hộ gia đình, công ty, người mua và người bán. Kinh tế vĩ mô phân tích toàn bộ nền kinh tế trên quy mô quốc gia hoặc toàn cầu, nhìn vào các vấn đề như thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và tài khóa.

Bằng Cử nhân Kinh tế học sẽ đem lại cho bạn những gì?
– Chương trình cử nhân kinh tế là sự kết hợp của các bài giảng và hội thảo cùng với các bài luận để trình bày với các giảng viên hướng dẫn. Tùy thuộc vào từng học viện mà điểm của bạn sẽ đánh giá qua các kỳ thi hoặc đồ án hoặc báo cáo dự án.
– Chương trình kinh tế học có thể dưới dạng BA hoặc BSc, song vân tập trung vào các môn đặc thù như toán học, lý thuyết thống kê, kỹ năng áp dugj toán học vào lý thuyết kinh tế. Đương nhiên, chương trình BA trong kinh tế học sẽ bao gồm toán học, nhưng thường kết hợp nhiều hơn với các phương pháp định lượng, đôi khi liên quan đến các lĩnh vực khoa học như xã hội học, tâm lý học.
– Kinh tế học yêu cầu học sinh phải biết kết hợp lý thuyết về kinh tế với điều tra thực nghiệm, sử dụng kỹ thuật thống kê để điều tra các câu hỏi về chính sách công và các doanh nghiệp / lĩnh vực tài chính. Như vậy, ứng viên cần phải có một năng khiếu cho con số và IT cùng với khả năng phân tích vấn đề và một sự nhiệt tình trong việc tìm hiểu các vấn đề hiện tại và thế giới xung quanh bạn.
– Kinh tế cũng thường được cung cấp như là một phần của một bằng danh dự, kết hợp với các ôn học như cả khoa học máy tính, kỹ thuật, lịch sử, luật pháp, xã hội học, quản lý, toán học, ngôn ngữ hiện đại và chính trị.

Các chủ đề về kinh tế
– Chương trình kinh tế học sẽ mở đầu bằng việc giới thiệu cho sinh viên các môn học cốt lõi như lý thuyết kinh tế vi mô, lý thuyết kinh tế vĩ mô và kinh tế lượng (toán học ứng dụng, phương pháp thống kê và khoa học máy tính để dữ liệu kinh tế). Các môn học khác như toán học, thống kê, lịch sử của lý thuyết kinh tế và kinh tế ứng dụng.
– Tiếp theo, sinh viên có cơ hội để lựa chọn lĩnh vực kinh tế để học chuyên sâu như :
Kinh tế phát triển
– Các nghiên cứu về kinh tế ở các nước đang phát triển, kinh tế phát triển sử dụng lý thuyết kinh tế để tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, sự hiểu biết bất bình đẳng và cải thiện phân phối của cải. Nghiên cứu trong lĩnh vực này có thể xem xét các vấn đề như cơ cấu lại thị trường, sự can thiệp của quốc tế, hải quan địa phương và chính trị, những khía cạnh đa chiều của nghèo đói, và cách tiếp cận khác nhau để đo lường sự phát triển.
– Kinh tế phát triển là một chuyên ngành lý tưởng cho những người quan tâm nghiên cứu các thách thức kinh tế do đói nghèo dai dẳng gây ra trên thế giới, vấn đề liên quan đến nghèo đói đang được các tổ chức quốc tế quan tâm, và làm thế nào để các công cụ kinh tế có thể được sử dụng để giải quyết những thách thức này. Bạn cũng có thể chọn tập trung vào phát triển kinh tế trong một khu vực cụ thể trên thế giới.
Hành vi tổ chức
– Là một lĩnh vực ngày càng nổi bật của nghiên cứu, hành vi tổ chức là các nghiên cứu về cách cư xử cá nhân trong một tổ chức, và hành vi nơi làm việc có thể bị ảnh hưởng, với mục đích góp phần vào sự phát triển của nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
– Là một chủ đề khoa học xã hội tích hợp, hành vi tổ chức dựa trên những hiểu biết từ nhiều lĩnh vực bao gồm lý thuyết quản lý, tâm lý xã hội, xã hội học, nhân chủng học và nghiên cứu truyền thông. Học sinh chuyên hành vi tổ chức sẽ kiểm tra giả thuyết khác nhau và nghiên cứu trường hợp, ví dụ phân tích chiến lược tạo động lực khác nhau, cơ cấu tổ chức và phương pháp tiếp cận đa dạng lực lượng lao động
Kinh tế lao động
– Kinh tế lao động liên quan đến việc phân tích các yếu tố cấp độ vi mô và vĩ mô để hiểu được hành vi của thị trường lao động, và phát triển các giải pháp cho những thách thức như tỷ lệ thất nghiệp cao. Yếu tố cốt lõi trong kinh tế lao động bao gồm tỷ lệ việc làm, tiền lương và tiền lương tối thiểu, hiệu quả lao động, cung cấp và nhu cầu của cả hàng hóa và dịch vụ, trình độ giáo dục, thương mại quốc tế và toàn cầu hóa, thực hành tuyển dụng và pháp luật liên quan.
Khoa học kinh tế
Khoa học kinh tế là nghiên cứu về cách các lĩnh vực khoa học và công nghệ tương tác với các nền kinh tế Chuyên về kinh tế khoa học có nghĩa là trở nên quen với các phương pháp cơ bản để tiến hành nghiên cứu khoa học, và các tổ chức khác nhau tham gia tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu – bao gồm các nhà đầu tư tư nhân, chính phủ, và các tổ chức quốc gia và quốc tế. Ngành này cũng xem xét tầm quan trọng của giáo dục khoa học và nghiên cứu cho cả nền kinh tế và cá nhân.
Kinh tế đô thị
Khi học về kinh tế đô thị bạn sẽ sử dụng mô hình kinh tế để nghiên cứu các thành phố và phát triển của chúng. Điều này liên quan đến việc áp dụng các phương pháp kinh tế để các vấn đề chính sách liên quan như nhà ở, quyền sử dụng đất, sự mở rộng, phân biệt chủng tộc, tội phạm và giáo dục. Bạn sẽ nhìn vào sự kết hợp của không gian vào các mô hình kinh tế, và tập trung vào việc giải quyết và giải thích các mô hình kinh tế để đạt được một sự hiểu biết làm thế nào để đánh giá các mô hình và cách họ áp dụng đối với nền kinh tế nói chung.
Kinh tế thông tin
Kinh tế thông tin nghiên cứu sự bất đối xứng thông trong các thoả thuận giữa hai tác nhân kinh tế, Bạn sẽ xem xét làm thế nào các đại lý đối phó với sự bất đối xứng này bằng cách thiết kế các ưu đãi và đưa chúng vào trong hợp đồng, và nghiên cứu ảnh hưởng của sự bất đối xứng này về trạng thái cân bằng thị trường hiện hành. Các ứng dụng của lý thuyết này sẽ bao gồm các ngành khác như khác như bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế công nghiệp và kinh tế môi trường.