Colleges_Logo_Vertical_PurpleCác trường cao đẳng và học viện Canada có trách nhiệm đào tạo nhân lực đủ tiêu chuẩn làm việc, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước.

[dropcap]K[/dropcap]ết quả của cuộc phân tích về tác động kinh tế với đầu tư của các trường Cao đẳng và Học viện để dự tính lợi ích cho từng nhóm Sinh viên, xã hội và người nộp thuế Canada năm 2014-2015 cho thấy vai trò quan trọng của Hệ thống trường Cao đẳng và Học viện tại Canada, cụ thể như:

1. Sự tác động đến nền kinh tế Canada

Các trường Cao đẳng và Học viện của Canada, và những người họ Đào tạo đã đóng góp 191,2 tỉ CAD cho nền kinh tế Canada, tương đương gần 12,7% GDP. Những tác động tới nền Kinh tế từ hệ thống những trường cao đẳng và học viện chia ra như sau:

Tác động từ năng suất của Sinh viên
• Trong nhiều năm qua, những Sinh viên trong nước và Quốc tế tham gia học tập tại các trường Cao đẳng và Học viện ở Canada đã gia nhập hoặc tái gia nhập vào lực lượng lao động Quốc gia với những kĩ năng mới. Ngày nay, hàng trăm nghìn cựu Sinh viên này được thuê vào làm việc tại các Doanh nghiệp trên khắp Canada.
• Sự đóng góp tích lũy được của cựu Sinh viên hiện đang tham gia vào lực lượng lao động Canada lên tới 189,5 tỉ CAD bổ sung cho khoảng thời gian học tập của họ trước đó.

Tác động từ khoản chi tiêu của Sinh viên Quốc tế

• Khoảng 56.500 sinh viên quốc tế từ các trường cao đẳng và học viện toàn Canada chi tiêu tại các doanh nghiệp địa phương nơi họ học để mua hàng tạp hóa, thuê chỗ ở, trả tiền đi lại,… Họ cũng cần trả tiền học phí và các lệ phí học tập, mua sách vở và các đồ khác.
• Trong suốt khoảng thời gian nghiên cứu, các khoản chi tiêu của sinh viên quốc tế đã đóng góp thêm khoảng 1,6 tỉ CAD cho thu nhập của nền kinh tế quốc gia.

2. Các lợi ích và chi phí đối với sinh viên, xã hội và người nộp thuế

Từ Sinh viên

• Trong năm 2014-2015, sinh viên tại các trường cao đẳng và học viện đã chi tổng cộng 3,6 tỉ CAD cho tiền học phí, các lệ phí, sách vở và các khoản chi phí khác. Những sinh viên này đã từ bỏ 11,6 tỉ CAD có thể kiếm được nếu họ quyết định làm việc thay vì lựa chọn đi học.
• Bù lại cho khoản tiền dành cho đi học, sinh viên có thể phát triển được những kĩ năng cần thiết để phù hợp với môi trường làm việc toàn cầu hóa như hiện nay.
• Với mỗi 1 CAD bỏ ra để đi học, mỗi sinh viên tốt nghiệp và đi làm sau đó không chỉ thu lại được vốn ban đầu mà còn nhận thêm được 2,8 CAD lợi ích bổ sung.

Từ Xã hội

• Toàn xã hội Canada sẽ nhận được 122,5 tỉ CAD thu nhập cao hơn trong quá trình học tập làm việc của sinh viên. Xã hội cũng sẽ tiết kiệm được 2,4 tỉ CAD cho các công tác liên quan đến việc giảm thiểu tệ nạn xã hội, hỗ trợ tài chính, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân trên khắp cả nước.
• Đối với mỗi 1 CAD mà xã hội dành ra cho nền giáo dục ở các trường cao đẳng và học viện, toàn xã hội sẽ được hưởng một giá trị tích lũy là 5,4 CAD.

Từ người nộp thuế

• Trong năm 2014-2015, những người nộp thuế đã đóng góp 6,8 tỉ CAD cho các hoạt động của các trường cao đẳng và học viện tại Canada.
• Phân chia lợi ích theo các chi phí liên quan đối với người nộp thuế mang lại tỉ lệ lợi ích/chi phí là 3, có nghĩa là với mỗi 1 CAD họ bỏ ra sẽ thu về được 3 CAD và nhận lợi ích bổ sung là 2 CAD.

Xem thông tin tiếng anh của bài viết tại: https://goo.gl/Vk7wzg

Để hiểu rõ hơn sự tác động của các trường cao đẳng và học viện Canada tới nền kinh tế, các lợi ích cũng như chi phí từ sinh viên, xã hội và người nộp thuế, mời bạn xem infographic sau:

infographic-the-hien-gia-tri-cua-cac-truong-dai-hoc-va-vien-nghien-cuu-Canada