Khoá dự bị đại học 2 kì tại University of Gloucestershire bắt đầu vào ngày 11/01 và kết thúc vào ngày 10/06/2016.

dai-hoc-gloucestershire

– Học sinh học khoá dự bị đại học 2 kì với University of Gloucestershire (Foundation in Business, Hospitality and Tourism) có thể hoc tiếp lên 40 ngành học khác nhau, bao gồm cả các nganh không liên quan đến Kinh Doanh như: Psychology, Product Design, Forensic Computing, Music and Media Management, Retail Management, Film Studies, Hotel and Resort Management.

Với chương trình 6 tháng này (11/01 – 10/6/2016) hoc sinh có những lợi thế sau:
– Có thể nhập học với Student Visit Visa (học sinh được sử dụng IELTS thường hoặc IELTS UKVI)
– Yêu cầu đầu vào: IELTS 4.5 (4.5 các kĩ năng)
– Điểm chuyển tiếp vào năm nhất Đại học (50%), Năm nhất Quốc Tế (45%)
– Học phí: GBP 7,500
– Học bổng: GBP 1,000
– Học sinh học xong có thể chuyển tiếp lên 1 số chương trinh Fast Track của Đại học Gloucestershire (học sinh học xong chương trình đại học 3 năm trong vòng 2 năm và trả học phí cho 2 năm học)

Tìm hiểu thêm về trường qua đây