Vòng đơn năm 2016 của chương trình học bổng Chính phủ Úc tài trợ đã mở đơn. Học bổng tạo cơ hội cho những công dân tài năng trên toàn Thế giới và cho công dân Úc sinh sống ở nước ngoài có cơ hội để nghiên cứu, phát triển chuyên môn ở nước Úc.

Australia-Endeavour

Chương trình học bổng có mục đích nhằm xây dựng danh tiếng của nước Úc trong việc cung cấp việc giảng dạy và nghiên cứu, hỗ trợ việc quốc tế hóa nền giáo dục Úc ở mức độ giáo dục cao hơn, nghiên cứu và dành cho các cá nhân ở nước ngoài và công dân Úc có thành tích nổi bật để phát triển chuyên môn của mình.

Các học giả Việt Nam, các nhà nghiên cứu, chuyên viên được khuyến khích để xin học bổng năm 2016. Bạn có thể nộp đơn online, không giới hạn tuổi tác và mở đơn trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.

Việt Nam có bề dành trong việc dành học bổng Endeavour. Kể từ năm 2007, có 393 công dân Việt Nam  đã thành công trong việc xin học bổng Endeavour. Chỉ tính riêng năm ngoái, 44 công dân Việt Nam đạt được học bổng danh giá này, gồn 15 học bổng Thạc sĩ, con số cao nhất trong các quốc gia.

Ông Hugh Borrownan, đại sứ Úc ở Việt Nam cho biết “ Học bổng Endeavour hỗ trợ những nghiên cứu gia, và các nhà lãnh đạo tiềm năng. Tôi tin rằng, sau khi quay trở lại từ Úc, những người nhận được tấm vé học bổng này sẽ áp dụng những kiến thức mới, các kỹ năng và kinh nghiệm để phát triển Việt Nam, và vẫn kết nối với nước Úc”

Học bổng Endeavour cũng tạo cơ hội cho những công dân Úc thực hiện nghiên cứu và phát triển sự nghiệp chuyên sâu ở Việt Nam.

Đơn xin học bổng Endeavour năm 2016 sẽ bắt đầu mở vào tháng 4 năm 2015 và đóng vào lúc 11h59 sáng (theoAEST) ngày thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Nguồn: ĐSQ Úc.