Sau khi các bạn trẻ xác định được tính cách và các điểm mạnh, yếu của bản thân, hoạch định cuộc đời cần phải được lên kế hoạch thấu đáo. Mỗi cá nhân chỉ có khoảng 30 năm làm việc từ năm 25- 55 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học. Có thể các bạn có nhiều thời gian nhưng tổng thời gian 30 năm là khả thi nhất.

Hoạch định cuộc đời

Hoạch định cuộc đời giúp cho các bạn những điểm quan trọng như sau

01 – Xác lập mục tiêu: cuộc sống cũng như một cuộc hải hành. Nếu chúng ta không có được những mục tiêu cụ thể thì con thuyền sự nghiệp sẽ không bao giời tới đích hiệu quả nhất. Hải trình sẽ dài hơn, bất trắc hơn và có thể sẽ không bao giờ tới đích. Có rất nhiều cá nhân tới độ tuổi 35-40 nhận thức rằng nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi có vẻ không phù hợp với những gì họ mong muốn.

02 – Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Thiếu các hoạch định cuộc đời, các cá nhân không thể có kế hoạch cụ thể trong ngắn hạn để đạt những mục tiêu trong dài hạn. Trong cuộc sống, mỗi cá nhân cần đạt các mục tiêu khác nhau hoặc hơn thế nữa mâu thuẫn nhau. Ví dụ mục tiêu tài chính và địa vị trong xã hội sẽ có mâu thuẫn với cuộc sống gia đình hạnh phúc khi cá nhân phải hy sinh thời gian riêng rất nhiều cho sự nghiệp. Các kế hoạch ngắn hạn giúp cá nhân ưu tiên các mục tiêu trong từng thời kỳ để đạt được mục tiêu dài hạn hài hòa.

03- Tập trung nguồn lực thực hiện: Trong cuộc sống, các cá nhân chúng ta rất dễ dàng tập trung cho những yếu tố hiện tại như các công việc hàng ngày, các hoạt động giải trí. Nếu như không có các mục tiêu và kế hoạch cụ thể, các cá nhân sẽ rất dễ dàng bị trượt khỏi mục tiêu dài hạn. Tập trung nguồn lực để đạt được nhanh nhất tốt nhất các kết quả ngắn hạn là bước hiệu quả nhất đạt kế hoạch dài hạn của cuộc đời.

04- Kiểm tra mức độ hoàn thành: Trong quản lý có câu nói không đo lường có nghĩa là không quản lý được. Cũng tương tự như vậy, nếu mỗi cá nhân không kiểm soát được các mục tiêu hoàn thành từng quý, từng tháng, họ sẽ không thể nào đạt được kết quả dài hạn như mong muốn. Dân gian có câu muốn đi xa thì cần phải đi từ từ và đều đặn.

05- Đương đầu với các trở ngại: Không cá nhân nào không có trở ngại trong cuộc đời. Các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn giúp cho các cá nhân phân tích cụ thể hoàn cảnh, môi trường, các tác động ngoại vi. Từ đó chúng ta có thể tiên đoán và dự phòng các bất trắc xẩy ra trong tương lai. Mỗi cá nhân có thể có những kế hoạch hành động tốt hơn thông qua các giả sử và đáp trả – What If Scenario.

06- Cải tiến các điểm yếu và tận dụng điểm mạnh: Mỗi cá nhân đều có những điểm yếu và điểm mạnh bản thân. Thông qua việc lập kế hoạch, các điểm mạnh sẽ được tận dụng và các điểm yếu sẽ được hạn chế. Ngoài ra các cá nhân còn có kế hoạch đào tạo và khắc phuc những điểm yếu nội tại của mình.

07- Điều chỉnh kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đáp ứng thay đổi môi trường: Khi các cá nhân có các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, họ sẽ có khả năng điều chỉnh nhằm tận dụng hay hạn chế các thay đổi môi trường. Trong thực tế, do không có kế hoạch , có rất nhiều trường hợp chúng ta không tận dụng được các cơ hội xẩy ra cũng như hạn chế các thiệt hại khi môi trường thay đổi.

08- Nền tảng quan trọng hoạch định các nhóm công việc cụ thể: Công thức thành công như trong bài viết trước bao gồm nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu bản thân, mở rộng quan hệ v/v. Thiếu kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, các nhóm công việc này không thể nào đạt được hiệu quả tốt. Chúng ta không thể nào xây dựng quan hệ nếu như không biết chúng ta sẽ làm gì. Một cá nhân không thể có thương hiệu tốt nếu như không có kế hoạch dài hạn cho nghề nghiệp của mình.

Hoạch định cuộc đời đóng vai trò rất quan trọng khi nó tạo nền tảng cho tất cả các hoạt động và kế hoạch của mỗi cá nhân. Thông qua kế hoạch cuộc đời hoàn hảo, các mục tiêu dài hạn cân bằng của mỗi cá nhân sẽ đạt được với nguồn lực hiệu quả nhất.

Vũ Tuấn Anh
Giám đốc điều hành Viện Quản Lý Việt Nam