Từ tháng 01/2019, Northeastern University bắt đầu tuyển sinh chương trình MPS. Enterprise Intelligence, ngành được phát triển đề chuẩn bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về dữ liệu, công nghệ và nhân sự trong các lĩnh vực có liên quan đến sự phát triển nhanh và năng động như máy móc và trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những chương trình xếp vào STEM ngoài M.S Informatics, M.S Project Management, M.S Digital Media & M.S Analytics.

Sinh viên sẽ được tham gia vào các lớp học liên quan đến machine learning, AI, data management, data analysis và học các giải quyết các vấn đề kinh doanh thông qua trí tuệ nhân tạo. Chương trình tập trun vào nhiều lĩnh vực như:

 • AI cho Y tế,
 • AI cho Tài chính,
 • AI cho Nhân lực và
 • AI cho Đầu tư kinh doanh,

với mỗi ngành sẽ có thiết kế các khóa học khách nhau và kéo dài trong vòng 02 năm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ tiếp thu và vận dụng được:

 • Kĩ năng công nghệ: thông qua việc áp dụng các công cụ, kĩ thuật để quản lý các hệ thống phức tạp
 • Kĩ năng dữ liệu: sử dụ dữ liệu để phát triển chiến lược cũng như thực hiện quyết định và phát triển đổi mới
 • Kĩ năng con người: Các kĩ năng giao tiếp, thiết kế và đổi mới để hướng dẫn AI, bao gồm việc đánh giá và phát triển đạo đức nghề nghề nghiệp, tư duy phản biện.

Điều kiện đầu vào:

 • GPA 2.5 (liên quan về Computer Science, Engineering, IT, Math hoặc Statistics)
 • TOEFL 79 (Writing >=20)/IELTS 6.5 (no band <6.0)
 • Không cần GMAT và kinh nghiệm làm việc

Tuyển sinh liên tục 4 mùa (tháng 1, 4, 7 và 9) tại campus Boston. TỔNG học phí: $34,200.

Điều kiện vào dự bị:

 • Pathway 1 term (4 tháng): GPA 2.5, TOEFL 74/IELTS 6.5
 • Pathway 2 term (8 tháng): GPA 2.5, TOEFL 61/IELTS 6.0 (no band <5.5)
 • Tuyển sinh tháng 1, 5 và 9.

Học phí: $34,000

Khu học xá: Boston, Mỹ

Cơ hội sau tốt nghiệp: 03 năm OPT làm việc tại Mỹ

Northeastern University là đại học nghiên cứu có trụ sở tại Boston, Massachusetts được thành lập vào năm 1898. Đứng thứ 44 trong bảng xếp hạng đại học quốc gia, đại học với các chương trình co-op cũng như internship.