Trường được thành lập vào năm 1991, là trường thành viên sáng lập của Đại học Tổng hợp Paris-Saclay. L’UVSQ góp phần đặt nền móng cho phát triển khoa học vùng Yvelines, với hơn 200 chương trình đào tạo từ 2 đến 8 năm. Hiện nay số lượng sinh viên của trường là khoảng 20.000, trong đó hằng năm, trường đón 2.600 sinh viên quốc tế theo học tại các chương trình đào tạo vô cùng đa dạng như: Khoa học xã hội và nhân văn, Luật và Khoa học chính trị, Khoa học và Công nghệ, Kinh tế, Quản lý, Y học và Môi trường…

Versailles St-Quentin-en-Yvelines (L’UVSQ)
– Trường có 18 cơ sở thành viên liên kết đào tạo, nghiên cứu và đổi mới ở trình độ cao. Và đặc biệt, chuyên môn nghiên cứu của trường cũng rất mạnh mẽ với việc đầu tư 34 phòng thí nghiệm được bố trí xung quanh 8 trung tâm khoa học hình thành cơ sở cho các ngành đào tạo: Khí hậu, Môi trường và phát triển bền vững, Văn hóa, Di sản, Y tế, Khuyết tật, Vật liệu và Mô hình.

*Các loại văn bằng:
+Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
+Kĩ sư
+Bằng của Viện Đại học Công nghê
+Bằng của Học viện Chính trị

*Học phí: dành cho 1 năm
+Cử nhân: 184€
+Thạc sĩ: 256€
+Tiến sĩ: 391€

*Địa điểm: Trường nằm tại Thành phố Versailles, nơi nổi tiếng với lâu đài Versailles – công trình ghi dấu ấn tinh hoa nghệ thuật của Pháp thế kỷ 17,18 và là một trong những Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố là điểm đến du lịch vô cùng sôi nổi với sự phát triển kinh tế năng động, chất lương cuộc sống luôn được chú trọng và ngày càng nâng cao.

*Website: http://www.uvsq.fr/