Đại học Bath Spa là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1975. Trường có trụ sở tại Bath một trong những thành phố du lịch hấp dẫn thân thiện nhất tại Vương quốc Anh.

Điểm nổi bật của trường:
► Xếp hạng 29th chuyên ngành Thiết kế nghệ thuật và 32nd khóa học âm nhạc (Theo The 2015 Complete University Guide)
► Xếp hạng 26th chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Theo The Guardian)
► Xếp hạng 32nd chuyên ngành Giáo dục (Theo The Guardian)
► Xếp hạng 28th chuyên ngành Truyền thông (Theo The Guardian)
► 1st trường Đại học được sinh viên quốc tế bầu chọn 2014.

Học bổng 2015:
► Vice Chancellor’s International Scholarship:
○ Áp dụng cho Chương trình Thạc sỹ;
○ Giá trị: £5,000;
○ Số lượng: 2;
○ Hạn chót: 15/06/2015
► BSU Office Scholarship:
○ Áp dụng cho Chương trình Đại học và Thạc sỹ ;
○ Giá trị: £3,000