Amerigo chính thức công bố Cuộc thi Học bổng Mùa Xuân 2021 trị giá lên đến $30,000 dành cho những học sinh xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á.
Học bổng nhằm tiềm kiếm những bạn học sinh tiềm năng, xuất sắc trong học tập, năng nổ ở các hoạt động ngoại khóa và xã hội, đồng thời thể hiện tố chất của nhà lãnh đạo trong tương lai, có khả năng đóng góp tích cực vào cộng đồng học sinh của Amerigo.

THÔNG TIN CHI TIẾT CUỘC THI

  • Học kỳ: học bổng dành cho học sinh nộp vào kỳ Mùa Xuân 01/2021
  • Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/11/2020
  • Yêu cầu tối thiểu: GPA 8.5 và IELTS 6.0 / TOEFL iBT 75 trở lên
  • Đối tượng học sinh: lớp 9, 10 và 11
  • Hình thức: Học sinh hoàn tất hồ sơ và trả lời 5 câu hỏi ngắn trong Scholarship Competition Application Form
  • Amerigo sẽ chọn ra 5 bạn học sinh xuất sắc nhất để tham gia vào vòng phỏng vấn với Amerigo Chief Global Officer.
  • Học bổng sẽ được công bố vào ngày 4/12/2020
TRỊ GIÁ HỌC BỔNG

  • 1 suất học bổng trị giá $30,000/năm (*)
  • 2 suất học bổng trị giá $24,000/năm (*)
  • 1 suất học bổng trị giá $18,000/năm (**)

(*) Áp dụng cho học sinh nộp vào các campus sau: Amerigo Chicago, Amerigo Chicago North Shore, Amerigo Twin Cities, Amerigo New Jersey, Amerigo Houston

(**) Áp dụng cho học sinh nộp vào Amerigo Lexington

Để biết thêm thông tin về chương trình tuyển sinh và học bổng của Amerigo, vui lòng liên hệ với UniStar – Đại diện Tuyển sinh của Amerigo ở Việt Nam.