Trong một môi trường kinh tế đầy thách thức và bùng nổ, những sinh viên đã tốt nghiệp về ngành kinh doanh luôn được xếp vào nhu cầu cao của các nhà tuyển dụng. Bạn có thể lấy bằng cấp hoặc trở lại trường đại học để nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp lên một cấp cao hơn, tìm kiếm khóa học nền tảng về các nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh quốc tế hoặc một khóa học chuyên sâu hơn trong một thị trường chuyên biệt. Dù tình hình và mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì, thì vẫn cần có một bằng cấp về kinh doanh phù hợp.

kinh-doanh
Cấu trúc khóa học và điều kiện đầu vào:
1. Các loại bằng kinh doanh:
– Thuật ngữ “bằng kinh doanh” thường được sử dụng như một thuật ngữ chung bao gồm một loạt các khóa học bao gồm tài chính, kế toán, quản lý và kinh tế. Bằng kinh doanh có hai loại chính: những bằng giảng dạy các môn khái quát về các đối tượng kinh doanh có liên quan, và những bằng chỉ tập trung cụ thể hơn về một môn.
– Một điều phổ biến rằng bằng kinh doanh cho phép sinh viên kết hợp một môn học thuộc lĩnh vực chủ chốt trong doanh nghiệp (như quản lý nguồn nhân lực, phân tích tài chính hoặc kinh doanh) với một môn học thứ hai. Ví dụ, bạn có thể vừa chọn phát triển kỹ năng quản lý dự án của bạn vừa học khoa học máy tính, hoặc kết hợp các nghiên cứu kinh doanh quốc tế với các ngôn ngữ hiện đại.

Business
2. Bằng kinh doanh mang đến điều mong đợi gì
– Thông thường bằng kinh doanh kéo dài ba hoặc bốn năm ở bậc đại học (tùy thuộc vào quốc gia và chương trình), và thêm một hoặc hai năm ở cấp độ thạc sĩ. Bằng kinh doanh của trình độ đại học thường sẽ bắt đầu tập trung vào các nguyên tắc kinh doanh cốt lõi, sau đó cho phép sinh viên chọn chuyên ngành. Ở cấp độ thạc sĩ và hơn thế thì môn học có thể càng được chuyên môn hóa hơn.
– Bằng cấp kinh doanh thường được đánh giá bằng cách kết hợp các môn học và thi cử, và quá trình giảng dạy thường liên quan chủ yếu đến các nghiên cứu. Đây là những mô tả về các tình huống kinh doanh thực tế, trong đó học sinh phải phân tích theo chiều sâu, và sử dụng các thông tin được cung cấp để thảo luận và đánh giá chiến lược kinh doanh và lý thuyết.
– Một số trường kinh doanh cung cấp các chương trình cấp tốc, cho phép sinh viên tốt nghiệp tham gia khối lượng công việc chuyên sâu hơn. Đối với những người muốn tiếp tục làm việc nhưng vẫn muốn đẩy mạnh trình độ học vấn của mình thì lựa chọn học bán thời gian hoặc học từ xa,. Và một số khóa học còn bao gồm thời gian làm việc trong một năm của chương trình.