Bạn đã bao giờ nhìn thấy một kết cấu đá lạ mắt và tò mò xem tại sao nó lại như vậy? Hoặc đã bao giờ xem một tài liệu về một khu ổ chuột đông dân và muốn biết tại sao họ lại có thể sinh tồn trong một điều kiện nghèo nàn như vậy. Nếu bạn chọn học chuyên ngành địa lý ở Đại học bạn sẽ có cơ hội để khám phá những dạng câu hỏi trên và nhiều hơn nữa. Thực sự thì chuyên ngành địa lý rất đa dạng, cần nhìn nhận dưới góc độ là một lĩnh vực học thuật rộng thay vì một môn học đơn lẻ sẽ hợp lý hơn. Nhìn chung, địa lý được xem như một một ngành khoa học giải thích về thế giới xung quanh chúng ta và tác động của tự nhiên và con người. Học địa lý thường tập trung vào địa lý bề mặt trái đất (nghiên cứu quá trình của trái đất hay môi trường tự nhiên) hoặc địa lý con người (liên quan đến xã hội loài người và các mối quan hệ của con người đến hành tinh). Chuyên ngành này thường liên quan mật thiết đến khoa học trái đất và khoa học xã hội với các chuyên ngành như xã hội học, nhân chủng học và chính trị.

chuyen-nganh-dia-ly

Chương trình địa lý bao gồm những nội dung gì?
– Nội dug chương trình sẽ tùy thuộc vào lĩnh vực mà bạn muốn đi sâu như địa lý vật lý hay địa lý con người, cho dù là ở mức độ đại học thì chương trình học cũng sẽ bao quát hết các khía cạnh của cả 2 lĩnh vực trước khi bạn đi sâu vào chuyên ngành.
– Địa lý con người nghiên cứu về xã hội loài người, cách loài người sinh tồn và phát triển, cũng như những thách thức mà họ đối mặt. Vì vậy, nếu bạn chọn nội dung địa lý con người, bạn cần nắm vững các vấn đề như biến động dân số, văn hóa và tôn giáo, hoặc các khía cạnh khác nhau của toàn cầu hóa.
– Địa lý vật lý, mặt khác, lại tập trung vào quá trình vật lý của trái đất, từ khí hậu thời tiết đến động đất, quá trình hình thành đá, rồi những gì đang diễn ra dưới lòng đại dương.

Yêu cầu đầu vào của chương trình học
– Để phản ánh độ đa dạng của chuyên ngành này, yêu cầu đầu vào cũng khá đa dạng , và thường linh động theo kiến thức nền được yêu cầu. Một số chuyên ngành sẽ yêu cầu sinh viên đã từng học một số lĩnh vực liên quan đến địa lý hoặc có điềm trung bình phổ thông ở mức khá. Những môn học liên quan đến khoa học, hay khoa học xã hội sẽ là một lợi thế như vật lý, hóa học, sinh học, toán học, xã hội học, kinh tế, chính trị và lịch sử. Bạn cần giải thích được tại sao bạn muốn học địa lý, có thể tham khảo nghề nghiệp tương lại hoặc các môn học mà bạn đặc biệt đam mê. Bạn có thể được yêu cầu tham gia một cuộc phỏng vấn, đối với sinh viên quốc tế, cần có chứng chỉ tiếng để tham gia khóa học.