Nghiên cứu hòa bình và xung đột
Nghiên cứu về hòa bình và xung đột là nghiên cứu về chính trị trong mối quan hệ với xung đột quốc gia và quốc tế, và những chiến dịch để tránh hay giải quyết xung đột. Điều này có thể liên quan đến các giả thuyết và xác định mức độ nghiêm trọng của các cuộc xung đột gần đây. Bạn sẽ cần nỗ lực để hiểu được nguyên nhân của các cuộc xung đột, những ảnh hưởng của nó và quan trọng nhất là việc ngăn chặn nó. Các chủ đề về chính trị chủ yếu thường là phân tích rủi ro, thương lượng, hòa giải, hòa bình và những hình thức ngoại giao khác. Bạn có thể được tham gia vào các bài tập mô phỏng khi chọn khóa học này.

Politics
Chính trị công
Khi học chuyên sâu vào chính trị công có nghĩa là tập trung vào các quá trình mà các chính sách và các quy định khác nhau có ảnh hưởng đến công dân và việc thực thi. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các quá trình khác nhau của việc hành pháp, lập pháp và hành chính liên quan, tìm hiểu cách làm thế nào để phân tích chính sách và tiến hành các nghiên cứu có liên quan. Bạn sẽ đạt được một sự hiểu biết rộng hơn về các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Bạn cũng có cơ hội chuyên về một lĩnh vực cụ thể trong chính sách công như chính sách đô thị, chính sách kinh tế, chính sách y tế hoặc chính sách môi trường.
Những chủ đề về chính trị khác có thể gồm so sánh chính trị, quốc phòng, chính trị môi trường, các chính sách đối ngoại, lý luận chính trị hiện đại, nghiên cứu về nghị viện, kinh tế chính trị, phương pháp luận chính trị, chủng tộc và chính trị, an ninh, và các chủ đề khác.

Lựa chọn nghề nghiệp
Làm việc trong chính phủ/ nghị viện.
Đề cập đến sự nghiệp chính trị thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến lựa chọn này đầu tiên. Nếu bạn quyết định sự nghiệp của mình với tư cách là một thành viên được bầu cử trong quốc hội, trước tiên bạn phải có chiến dịch tranh cử, hoặc như một thành viên của một đảng cụ thể hay với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Nếu bầu cử thành công, bạn sẽ đại diện cho các cử tri trong các cuộc tranh luận và bầu cử, đóng góp vào sự phát triển chính sách, luật và sửa đổi, tham gia vào các ủy ban và phải báo cáo về một vấn đề cụ thể.
Trợ lý chính trị
Là một trợ lý chính trị hoặc quân sư, bạn sẽ làm việc cho một ứng cử viên tranh cử vào quốc hội. Nhiệm vụ của bạn có thể là quản trị, vận động, nghiên cứu và phát triển chính sách. Bạn cũng có thể phải giải đáp thắc mắc từ phía truyền thông, các công dân, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch trong thời gian bầu cử, nghiên cứu các chính sách hiện hành và các vấn đề có liên quan, cập nhật các vấn đề hiện tại và chuẩn bị cuộc họp giao ban, viết báo cáo, quản lý công tác tranh cử và hợp tác cùng các thành viên khác trong nhóm chính trị.
Nghề nghiệp trong ngành dịch vụ dân sự
Phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của chính phủ, dịch vụ dân sự có vai trò rất lớn. Công việc trong ngành này sẽ là giúp đỡ các cơ quan chính phủ phát triển và thực hiện các chính sách. Bạn có thể làm việc ở các ban ngành trong hệ thống chính quyền, gồm cả các cơ quan phi chính phủ. Chịu trách nhiệm cho việc phát triển các chính sách và phản hồi những yêu cầu thông tin từ các cơ quan khác của chính phủ hoặc công chúng, phân tích báo cáo, và quản lý nguồn lực.
Nghề nghiệp trong lĩnh vực ngoại giao
Nếu bạn muốn theo đuổi nghề ngoại giao, bạn cần được cơ quan chính thống của quốc gia bổ nhiệm, và sẽ làm việc như một người đại diện trong mối quan hệ quốc tế với những quốc gia khác. Bạn cũng có thể được chỉ định đến một quốc gia khác để làm đại diện, và bạn sẽ làm việc trong đại sứ quán, đại diện cho quốc gia của bạn. Các công việc sẽ rất đa dạng, từ giải quyết tranh chấp, các hiệp định thương mại, các chính sách về phát thải carbon, sắp xếp các sự kiện thúc đẩy trao đổi văn hóa.
• Nghề nghiệp về quyền con người
Bạn có thể tập trung vào việc bảo vệ và nâng cao quyền con người ở các cơ quan chính phủ, các tổ chức từ thiện, các tổ chức quốc tế. Bạn cũng có thể theo đuổi việc nghiên cứu và lĩnh vực điều tra. Bạn có thể tập trung vào việc liên lạc, tham gia vào các chiến dịch và góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề nhân quyền. Hoặc bạn có thể tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án để cải thiện của các nhóm khác nhau.
Báo chí chính trị
Nếu bạn chuyên về viết báo chính trị, bạn sẽ viết về các sự kiện chính trị quốc gia và quốc tế. Bạn sẽ phân tích xung đột quốc gia và quốc tế, các tranh cãi giữa các bên, các chiến dịch và những tranh luận đang xảy ra. Bạn cũng sẽ suy đoán kết quả có thể có, động lực và xu hướng. Bạn có thể làm về một lĩnh vực báo chí như báo in, truyền hình, đài phát thanh. Bạn cũng có cơ hội trở thành bình luận viên nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Khi tốt nghiệp ngành chính trị, bạn có các kỹ năng liên quan như nghiên cứu phân tích, kỹ năng giao tiếp. Những kỹ năng này áp dụng vào hầu hết các ngành nghề. Bạn có thể làm việc trong các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận, tài chính, luật, quan hệ công chúng.

Nguồn: Topuniversities