Học chính trị trong trường đại học, bạn sẽ được học về các lý thuyết và việc thực hành các hoạt động liên quan đến quyền lực, từ cấp độ địa phương đến quốc tế. Bạn muốn tạo ra sự khác biệt trong chính trị quốc gia hay gia nhập vào hàng ngũ những người vận động để thay đổi hoặc báo cáo về các vấn đề chính trị trên toàn thế giới thì việc sở hữu một tấm bằng về chính trị học là rất cần thiết.

chinh-tri-hoc

Tấm bằng chính trị học bao hàm những gì?
– Khi học chính trị học, bạn sẽ tham gia các bài học thi như các vấn đề xung đột trị ở hiện tại và trong quá khứ, các mô hình và cơ chế của các nhà nước khác nhau, học các khái niệm như tự do, bình đẳng, quyền con người, hệ tư tưởng như chủ nghĩa cộng sản, vô chính phủ hay chủ nghĩa tự do. Có vẻ học được rất nhiều phải không? Nhưng sau tất cả, chính trị ảnh hưởng đến mọi khía cạnh đời sống của con người, từ những việc rất đời thường như (việc thu lượm rác thải như nào) đến những phạm trù triết học như (tự do cá nhân với những điều tốt đẹp hơn).
– Khi là sinh viên của ngành chính trị, bạn có thể sẽ nghiên cứu công việc của những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này như Khổng tử, Plato, Machiavelli, và gần đây là Karl Marx và John Rawls. Khi nghiên cứu chính trị, bạn sẽ có cái nhìn đa chiều trong lĩnh vực này, làm thế nào các hệ thống chính trị đó hoạt động (hoặc bị tan rã), tác động của sự phát triển công nghệ mới và phương tiện truyền thông đại chúng, vai trò của các tổ chức chính trị quốc tế và các liên minh như NATO và Liên hợp quốc.
– Bạn có thể chọn học ngành này như một ngành liên kết hoặc bằng kép, với những kiến thức đệm gồm lịch sử, triết học, quan hệ quốc tế và kinh tế.

Yêu cầu đầu vào
– Yêu cầu chính xác như nào thì lại tùy thuộc vào trường mà bạn xin theo học. Một số trường đại học sẽ công bố những môn học cho học sinh trước khi họ nộp đơn. Những môn thường có sẽ là về khoa học nhân văn và xã hội như kinh tế, lịch sử, địa lý, ngôn ngữ hiện đại, triết học và xã hội học. Ở một số trường, chỉ xét yêu cầu dựa trên điểm số hơn là các môn học cụ thể như điểm “AAB cho những người hoàn thành A-level ở Anh quốc.”
– Thí sinh có thể sẽ được yêu cầu giải trình động lực học chính trị, nêu bật được những vấn đề chính trị thời sự và những nghề nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Dựa vào khóa học và trường bạn chọn, bạn có thể yêu cầu có chứng chỉ về ngôn ngữ.

Cấu trúc khóa học và phương pháp đánh giá
– Chương trình cử nhân thường kéo dài ba hoặc bốn năm, thạc sĩ một đến hai năm tùy vào đất nước bạn theo học. Phương pháp giảng dạy chủ yếu là dựa vào giáo trình và hội thảo. Sinh viên được tham gia vào các buổi thảo luận và tranh luận về các chủ đề chính trị liên quan, cũng như dành phần lớn thời gian tự đọc tài liệu và nghiên cứu độc lập. Đến cuối khóa, sinh viên sẽ nghiên cứu và viết một luận án nghiên cứu một vấn đề có liên quan đến chiều sâu. Việc đánh giá trong suốt quá trình học sẽ dựa trên bài viết, kiểm tra nói, tiểu luận và một số hình thức khác.

Chuyên môn hóa
– Nếu bạn chọn chuyên ngành chính trị phát triển, bạn sẽ tìm hiểu vai trò của chính trị trong phát triển kinh tế và xã hội, bao gồm các chính sách quốc gia và quốc tế. Bạn sẽ nghiên cứu các nước ở những giai đoạn phát triển khác nhau, học cách đánh giá, phân tích giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm hỗ trợ phát triển quan các chính sách. Bạn có thể thẩm định các vấn đề như vai trò của viện trợ quốc tế, những thách thức khi lên kế hoạch và quản lý phát triển, các quy định về đầu tư có vốn trực tiếp của nước ngoài.
Chính trị quốc tế
Trong lĩnh vực chính trị quốc tế hoặc chính trị thế giới, tập trung vào chính trị ở mức độ toàn cầu, như việc ngoại giao, các mối quan hệ thương mại và những mối quan hệ khác giữa các quốc gia. Các vai trò của các tổ chức chính thống như Tổ chức thương mại quốc tế, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. Bạn sẽ có thể tìm hiểu về những vấn đề như phát triển và bất bình đẳng, an ninh quốc gia, các chính sách ngoại giao, chính trị và tôn giáo, chính trị và các vấn đề môi trường, khủng hoảng kinh tế và tài chính, những vấn đề về di cư và bản sắc văn hóa và nhân quyền.
Chính trị quốc gia và khu vực
Tùy thuộc vào chương trình giảng dạy của trường bạn theo học, bạn có thể học chuyên sâu về chính trị của một nước hay một vùng cụ thể, ví dụ như chính trị của nước Pháp hay chính trị khu vực Đông Nam Á- Thái Bình Dương. Và như thế có thể liên quan đến việc kiểm tra lịch sử phát triển của chính phủ ở quốc gia hay khu vực, cũng như những thủ tục bầu cử và pháp luật hiện hành cùng những thách thức chính trị đương thời.