Có rất nhiều yếu tố quyết định chi phí học tập tại Vương quốc Anh. Học phí sẽ tương ứng với cấp độ của khóa học, bậc học, ngành học và trường bạn chọn. Chi phí ăn ở và sinh hoạt sẽ phụ thược nơi bạn sinh sống tại Anh.

Public domain image, royalty free stock photo from www.public-domain-image.com

Giáo dục Đại học
Bằng Cử nhân danh dự tại Anh, Bắc Island và Wales thông thường kéo dài 3 năm, tại Scotland là 4 năm.
Mức học phí cụ thể sẽ phụ thuộc ngành và nơi bạn học. học phí cho một khoa học bậc Đại học tại Anh dao động từ £7000 đến £30,000/năm (tương đương VND 231.000.000 đến 990.000.000). Các khóa học có lượng Sinh viên đăng ký cao thường đắt hơn một chút.

Các khóa tiếng Anh
Học phí các khóa tiếng Anh khác biệt rất lớn giữa các trường:
Khóa tiếng Anh thông thường (General Englsh): £150 đến £200tua62n (VND 4.950.000 – VND 6.600.000).
Khóa tiếng Anh chuyên ngành/hoặc thiết kế theo yêu cầu: £1000/tuần hoặc hơn (VND 33.000.000)
Một số trường Đại học tổ chức miễn phí các lớp dạy kỹ năng học tập cho Sinh viên của trường.

Giáo dục sau phổ thông và Dự bị Đại học:
Học phí cho Sinh viên quốc tế dao động tùy theo các khóa học:
Khóa AS- và A-level: £4.000 đến £17.000/năm;
Khóa BTEC và các khóa học nghề: £4.000 đến £6.000/năm;
Các khoá hướng nghiệp HNC/HND: £5.000 đến £10.000/năm;
Khóa Foundation Degree: £7.000 đến £12.000/năm;

Các trường nội trú:
Học phí và phí nội trú (bao gồm tiền ăn và ở) các trường tư thục tại Anh trung bình là £8.000/ học kỳ (1 năm có 3 học kỳ).

Các chi phí khác:
Ngoài học phí, bạn có thể sẽ cần chi phí cho sách giáo khoa hoặc các dụng cụ khác. Ví dụ với các khóa học về thiết kế và nghệ thuật, bạn cần mua các vật liệu và thuê studio. 

Với các trường nội trú, bạn có thể cần trả thêm tiền sách hoặc lệ phí thi. Nhìn chung với bất kỳ khóa học nào, bạn nên dành ra khoảng £350/năm cho sách giáo khoa và văn phòng phẩm.