Apple Valley Christian School được thành lập vào năm 1976 và tọa lạc tại quận San Bernadino. Trường tuyển sinh Học sinh nội địa lẫn học sinh quốc tế. Học sinh có thể tham dự nhiều cuộc thi học thuật như Toán Olympics, Speech Meet và Lễ hội Band & Piano. Khuôn viên trường rộng khoảng 25 hecta và gồm 4 tòa nhà riêng biệt bao gồm 30 phòng học, một phòng thể dục thể thao, sân chơi và sân bóng. Ngoài ra, học sinh được động viên phát triển kỹ năng nghệ thuật bên cạnh các môn học chính.

Apple Valley Christian School - Apple Valley, California

Đặc điểm của trường:
– 204 Học sinh (87 học sinh Trung học, 41% Học sinh quốc tế);
– Tỷ lệ giáo viên học sinh: 1:20;
– Tỷ lệ học sinh được nhận vào trường Đại học: 90%;
– Cách Tây Bắc Los Angeles 1 tiếng rưỡi xe;
– Học sinh đã được nhận vào những trường: Đại học Boston, Đại học Carlifornia, Đại học Pennsylvania, Đại học Westmont, Đại học Wisconsin, Đại học Liberty, Đại học Pepperdine v.v…

Học phí và phí ăn ở: $27,950