Mỗi cá nhân đều có những tích cách riêng. Các tính cách khác biệt này tạo ra những điểm mạnh trong nghề nghiệp và cũng tạo ra những điểm yếu kèm theo. Tính cách một cá nhân được hình thành từ bản tính của cá nhân, hoàn cảnh cuộc sống, trình độ học vấn, các trải nghiệm và văn hóa.

Xác định tính cách cá nhân

– Theo thời gian trưởng thành từ hết cấp ba tới tốt nghiệp đại học, tính cách mỗi cá nhân được phát triển, duy trì và xác lập rõ. Khi các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học, tính cách cá nhân của các bạn đã được định hình rõ ràng và ổn định. Bài viết này giúp cho các bạn nắm được tầm quan trọng và các lợi ích của xác định tính cách trong thành công nghề nghiệp.
– Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp: Tính cách là một yếu tố quan trọng nhất xác định nghề nghiệp lựa chọn cho các bạn sinh viên. Một sinh viên ăn nói hoạt bát chắc chắn sẽ phù hợp với nghề sales hoặc marketing. Trong khi đó, một sinh viên chậm chắc sẽ rất phù hợp với các vị trí như trưởng phòng hành chính. Lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với tính cách của mình là bước đầu thành công trong sự nghiệp
– Lựa chọn cho mình cách thức làm việc hiệu quả nhất: mỗi tính cách sẽ có những phương thức hiệu quả làm việc khác nhau. Một cách đơn giản, thời gian làm việc hiệu quả trong ngày phụ thuộc vào tính cách của mỗi cá nhân. Có người hoạt động hiệu quả buổi sáng và ngược lại. Thấu hiểu tính cách, các cá nhân có thể lập trình cách thức làm việc hiệu quả nhất của mình.
Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Mỗi tính cách sẽ có các điểm mạnh và yếu. Nhận thức rõ và sớm các điểm mạnh và yếu của mỗi cá nhân sẽ cho phép họ có các chương trình và hành động cụ thể khắc phục điểm yếu và tận dụng điểm mạnh trong công việc
– Phát hiện các đối tác làm việc trong nhóm: Trong thế kỷ 21, các cá nhân cạnh tranh với nhau không chỉ qua bản thân mà còn qua các nhóm liên kết. Xác định rõ tính cách của mình cho phép tìm kiếm các cá nhân khác phù hợp và tạo ra sức mạnh cộng hưởng lớn nhất.
– Giao tiếp hiệu quả trong công việc: Giao tiếp đóng vai trò quan trọng đối với công việc hàng ngày. Các cá nhân cần phải giao tiếp cho mọi người xung quanh hiểu mình và ngược lại. Nhận biết tính cách của chính mình đồng thời nhận thức tính cách của những người xung quanh là nền tảng của giao tiếp hiệu quả.
– Đắc nhân tâm: Thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Các nhân viên trong công ty không chỉ làm việc với các bạn đồng nghiệp, các mối quan hệ mở rộng ra tới đối tác, bạn hàng, khách hàng và ngay cả các đối thủ cạnh tranh. Đắc nhân tâm luôn luôn là tài sản quý báu cho mỗi cá nhân.
– Để áp dụng thành công tính cách cá nhân trong nghề nghiệp, các bạn học sinh cần xác định ngay mẫu hình tính cách cá nhân của mình. Có rất nhiều các loại mô hình tính cách và các công cụ khác nhau để đánh giá. Các mô hình chuyên viên nhân sự hay sử dụng trong phát triển nghề nghiệp đó chính là MBTI, Big Five, Disc …. Thực hiện việc xác định mẫu hình tính cách cá nhân có nhiều loại mức từ miễn phí tới trả tiền. Các bạn có thể sử dụng bản câu hỏi xác định mẫu hình tính cách cá nhân MBTI của Viện Quản Lý Việt Nam đã sử dụng cho hơn 5.000 lượt cá nhân và đạt độ chính xác cao hoàn toàn miễn phí tại http://www.mediafire.com/view/?9ab7nmi2ezceob3

Vũ Tuấn Anh