Đầu tư vào học hành của con cháu là khoản đầu tư lâu dài và tốn kém. Thời gian trung bình một chương trình đại học kéo dài từ 4- 5 năm. Chương trình cao đẳng kéo dài từ 2-2,5 năm. Các chương trình nghề và trung cấp cũng cần thời gian từ 12-18 tháng. Gia đình cần có những suy nghĩ sâu sắc và hệ thống về đầu tư cho sự học.

Các phụ huynh cần lưu ý trong quá trình hoạch định nguồn lực:

Dòng tiền đầu tư đều: đầu tư vào học tập yêu cầu dòng tiền vào đều đặn. Các khoản tiền như học phí, chi phí hàng tháng, chi phí học thêm cần được đóng theo lịch yêu cầu của nhà trường. Nhiều phụ huynh có dòng tiền vào bất thường có xu hướng đầu tư quá mức trong một thời gian ngắn và không có đủ chi phí cho giai đoạn kế tiếp. Dòng tiền đều đặn còn có tầm quan trọng khi cha mẹ không lo đủ tiền học cho con sẽ ảnh hưởng tới tâm lý học sinh.

– Đầu tư tới mức yêu cầu: Thời gian học tập đại học hoặc cao học là khoảng thời gian quan trọng cho học sinh tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Rất nghịch lý có nhiều cha mẹ và học sinh kỳ vọng đi làm thêm trong thời gian con học để kiếm tiền trang trải học phí và các nhu cầu khác. Các phụ huynh và học sinh cần thấu hiểu quỹ thời gian là quan trọng nhất. Người sinh viên cần phải dành thời gian tối đa cho việc học trên lớp và các chương trình khác như anh ngữ. Do đó phụ huynh cần xác định đầu tư toàn bộ cho con em mình là bao nhiêu.

Học phí đại học không phải là đủ: Học tập đại học yêu cầu rất nhiều các khoản chi phí khác như học ngoại ngữ, trang thiết bị học tập, chi phí thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng mềm và các chương trình học khác. Ngoài ra, còn có nhiều chi phí như ăn ở, đi lại và các chi phí dự phòng ốm đau. Gia đình cần lên kế hoạch hoạch định nguồn lực tài chính đầy đủ.

Tách biệt phần tài chính cho học tập: 4-5 năm là một khoản thời gian rất dài và có thể có nhiều biến cố. Do vậy các phụ huynh cần lập ra một quỹ riêng cho khoản tiền học của con tách biệt khỏi các hoạt động kinh doanh và phục vụ cuộc sống thông thường khác. Điều này đảm bảo trong những trường hợp rủi ro kinh doanh và cuộc sống, gia đình vẫn có thể chu cấp việc học tới ngày kết thúc.

Kế thừa tri thức, quan hệ trong gia đình: Các tri thức và kinh nghiệm của gia đình cũng là một nguồn lực quan trọng ảnh hưởng tới quyết định nghề nghiệp của con em. Mối quan hệ trong xã hội châu Á là yếu tố quyết định tới xin công tác.

Thành ngữ “Liệu cơm gắp mắm” phản ánh tầm quan trọng của hoạch định tài chính cho toàn bộ thời gian đào tạo của các em học sinh. Yếu tố tài chính thường không được chú ý đầy đủ khi lựa chọn nghề và trường thi. Tuy nhiên một khi các trục trặc về nguồn lực xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả học tập. Các gia đình cần suy nghĩ thấu đáo và hệ thống trước khi các em học sinh lựa chọn các trường để đảm bảo khoản đầu tư được thực hiện hoàn chỉnh và không có rủi ro.

Vũ Tuấn Anh