Bạn quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng? Bạn thấy hứng thú với các cách ứng xử của con người trong các tình huống xã hội? Hay những thay đổi trong các chuẩn mực xã hội thu hút mối quan tâm của bạn? Vậy tấm bằng về xã hội học có thể dành cho bạn…

xa-hoi-hoc

Xã hội học là gì?
– Nói một cách đơn giản, xã hội học là nghiên cứu về xã hội loài người, gồm cấu trúc xã hội, các quy tắc như (chính trị, pháp lý…), các đức tin và hành vi thông thường trong một xã hội cụ thể, sự thay đổi của xã hội qua thời gian và sự khác biệt giữa các nhóm xã hội cụ thể, và xã hội nói chung.
– Nghiên cứu xã hội học có nghĩa bạn sẽ thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm (dựa trên quan sát), sử dụng phân tích thống kê để tìm ra mối quan hệ nhân quả và xu hướng của nó, quan sát những xu hướng liên quan đến các giả thuyết xã hội đa dạng.
Xã hội học là một phần trong nhóm khoa học xã hội, giao cắt với các ngành khoa học xã hội khác như chính trị, kinh tế, thống kê, pháp luật.
– Như các môn học khác như địa lý, xã hội học bao gồm các yêu cầu cách tiếp cận trên cả hai hướng khoa học và thiên về nhân văn hơn. Sinh viên học xã hội học cần phát triển các kỹ năng như nghiên cứu, viết luận, phân tích thống kê.

Chuyên môn hóa
– Như các môn khác, nội dung về xã hội học rất đa dạng, tùy từng trường. Tuy nhiên có một số chủ đề bạn có thể xem xét gồm:

Lý thuyết về xã hội học
Bạn có thể bắt đầu với sự giới thiệu về lý thuyết xã hội học (các mô hình cho việc hiểu về xã hội), gồm các công trình của những người có đóng góp lớn vào lĩnh vực này, sự phát triển gần đây và những tâm điểm hiện tại.
Các phương pháp nghiên cứu xã hội
Khi học bất kỳ ngành nào thuộc xã hội học, bạn cũng được giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu xã hội khác nhau. Thường được chia làm hai phương pháp chính: định tính và định lượng. Các phương pháp nghiên cứu xã hội định lượng dựa trên các bằng chứng định lượng qua những diễn giải của phân tích thống kê. Nghiên cứu định tính dựa trên quan sát và giao tiếp, truyền thông. Nhiều nghiên cứu xã hội kết hợp cả hai phương pháp.
Dân tộc học
Một thuật ngữ cũng thường được sử dụng trong một chuyên ngành khá gần gũi là nhân chủng học, dân tộc học nghiên cứu và ghi lại những nền văn hóa khác nhau của con người. Dân tộc học thường dựa trên thực địa, các nhà nghiên cứu thường dành phần lớn thời gian với nền văn hóa mình đang nghiên cứu.
Tội phạm và hình phạt
Một trong những chủ đề thường gặp trong khi nghiên cứu xã hội học là tội phạm và hình phạt. Chủ đề này nghiên cứu các vấn đề như nguyên nhân, động cơ phạm tội, quan điểm về việc phạm tội trong một xã hội và nó thay đổi qua thời gian như thế nào, cách xã hội ngăn chặn tội phạm, tội phạm nên được trừng phạt ra sao. Chủ đề này cũng có thể liên quan đến việc phân tích các câu hỏi về đạo đức, ví dụ như nào một hành động bạo lực được cho là chính đáng, và việc “trừng phạt mang tính kiểm soát” áp dụng như nào.
Phúc lợi xã hội
Thường được giảng dạy trong ngành xã hội học là những vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội. Điều này có thể liên quan đến việc đưa ra các hệ thống phúc lợi xã hội như chăm sóc y tế, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ thất nghiệp ở từng đất nước trên thế giới. Sinh viên sẽ tìm hiểu về những nhân tố cơ bản như chính trị, kinh tế, văn hóa. Những nhân tố này đã định hình các hệ thống phúc lợi khác nhau, và cũng đánh giá các hiệu quả của các cách tiếp cận khác nhau.

Các công việc cho ngành xã hội học
– Giống như hầu hết các khóa học về xã hội về nhân văn, các tấm bằng về xã hội học không chuẩn bị cho sinh viên một định nghĩa rõ ràng về công việc. Tuy nhiên, khi học ngành này, bạn sẽ được trang bị các kỹ năng giá trị có thể sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Bạn có thể xem xét những công việc một sinh viên tốt nghiệp xã hội học thường đảm nhiệm:

Các công việc liên quan đến công tác xã hội
Công tác xã hội chỉ một nhóm tương đối rộng, tập trung vào việc cải thiện chất lượng sống cho những tầng lớp “thiệt thòi” trong một xã hội. Việc làm trong lĩnh vực công tác xã hội thường tìm thấy ở chính quyền địa phương, chính phủ, các nhóm cộng đồng, và tổ chức từ thiện. Vai trò của cán bộ làm trong lĩnh vực này có thể là nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành hoặc tiếp xúc trực tiếp với các cá nhân và các nhóm. Các vấn đề cơ bản của những nhân viên làm công tác xã hội gồm: lạm dụng thuốc, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, khuyết tật và các phương pháp học tập trong nhóm này, bảo vệ trẻ em và giúp các em được đến trường.
Các công việc tư vấn
Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học có thể cân nhắc công việc tư vấn, thường liên quan đến một việc tư vấn cá nhân (có thể là một nhóm), để khách hàng của mình nói về những vấn đề và khó khăn họ gặp phải. Rất nhiều tư vấn viên chuyên về một vấn đề cụ thể (như tư vấn về mối quan hệ). Bạn có thể làm việc trong các tổ chức từ thiện, cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ y tế, các tổ chức giáo dục và các công ty tư vấn.
Công việc về quản chế và những công việc liên quan đến tù nhân
Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học quan tâm đến tội phạm và các hình thức trừng phạt có thể sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến tù nhân. Vai trò của bạn có thể liên quan đến việc hành chính, hoặc tiếp xúc trực tiếp với người phạm tội. Cán bộ làm việc trong nhà tù giám sát hoạt động hàng ngày của tù nhân, còn nhân viên quản chế sẽ tiếp xúc với người phạm tội nhưng không chịu hình phạt trong tù (án treo) hoặc những tù nhân vừa được ra tù. Nhiệm vụ của bạn thường là đánh giá nguy cơ tái phạm, đào tạo nghề hoặc đưa ra các lời khuyên, theo dõi, duy trì, đánh giá hồ sơ.
Công việc về phát triển cộng đồng
Vai trò của cán bộ công tác xã hội tập trung nhiều hơn vào vào việc hỗ trợ các cá nhân và gia đình, thì công việc phát triển cộng đồng có mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho các nhóm cộng đồng lớn hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tập trung vào một vùng địa lý hoặc nhóm người cụ thể trong một vùng, và phát triển các dự án để mang lại những thay đổi tích cực. Lấy ví dụ, có thể là dự án khắc phục những vấn đề liên quan đến tình trạng thất nghiệp, căng thẳng xã hội, cách khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả. Những nhiệm vụ thường là gây và quản lý quỹ, tổ chức sự kiện, tổ chức gặp gỡ giữa các nhóm, phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Nguồn: Topuniversities