University of Essex được thành lập trong thập niên 60 của thế kỉ 20. Nằm gần thủ đô London, University of Essex có 3 khu học xá: Colchester, Southend và Loughton. Hiện nay Trường nằm trong Top 25 trường đại học hàng đầu Anh Quốc và nổi tiếng với tầm nhìn quốc tế. Ngoài ra, Trường cũng trong Top 15 tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên. Đặc biệt, Trường còn chú trọng đến đầu tư vào cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên.

University of Essex có thế mạnh trong một số ngành như Lịch sử nghệ thuật (Top 5), Tội phạm học (xếp thứ 7) và Marketing (Top 25). Các nghiên cứu của trường về Chính trị và Quốc tế học, Kinh tế học và Xã hội học cũng được giá rất cao tại Anh Quốc.

Lựa chọn khóa học:

  • Thông qua khóa Foundation Certificate/International Year One tại University of Essex International College (khu học xá Colchester), sinh viên có thể học lên Năm 1 và Năm 2 khóa Bachelor’s tại University of Essex.
  • Thông qua khóa Pre-Master’s tại University of Essex International College (khu học xá Colchester), sinh viên có thể học lên khóa Master’s tại University of Essex.