Trường Trung học Pope John XXIII cách Boston 15 phút di chuyển, là trường trung học nội trú được xếp vào nhóm những trường tư thục tốt nhất tại Boston theo Boston Magazine.
Với chương trình giảng dạy nhằm mục tiêu trang bị cho học sinh vào học tại đại học, 100% học sinh của trường được chấp nhập vào chương trình đại học cao đẳng và hơn 85% học sinh của trường được nhận vào đại học nguyện vọng đầu tiên.

Sơ lược đặc điểm nổi bật của trường:
– Số lượng học sinh : 483
– Cấp lớp giảng dạy : từ lớp 9 tới lớp 12
– Tỉ lệ giáo viên/ học sinh : 1/12
– Sỉ số lớp học trung bình : 18
– Trường có chương trình tiếng Anh hỗ trợ học sinh quốc tế
– Ngoại ngữ thứ 2: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý
– Các môn học nâng cao (AP) : Biology, Calculus AB, Chemistry, Comparative Government and Politics, English Language and – – Composition, English Literature and Composition, European History, Human Geography, Physics, Spanish Language and – – Culture, U.S. Government and Politics, U.S. History
– Các môn thể thao : Baseball, Basketball, Cheerleading, Football, Soccer, Softball, Tennis, Volleyball
– Những trường đại học mà học sinh của trường đã được chấp nhận: Brown University, Harvard University, MIT, Princeton University, University of Pennsylvania, Boston College, Boston University, Northeast University, John Hopkins University, Rensselaer Polytechnic Institute, Smith College, Syracuse University, University of Miami, Mount Holyoke College, George Washington University, Tufts University, University of Massachusetts, Bentley College, Bryn Mawr College, University of Rochester, Wellesley College, Pennsylvania State University, New York University, University of Connecticut, University of South Carolina, Massachusetts College of Art and Design, University of Michigan…

Học bổng cho năm học 2015-2016:
– Hơn 20% học phí và phí nội trú tại trường.

Học phí và phí nội trú: $46,980