[dropcap]T[/dropcap]rường thành lập vào năm 1974, được Bộ giáo dục, Giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Pháp công nhận như một “Trường Lớn của Pháp” và theo đó, trường được quyền cấp bằng Thạc sĩ của chương trình Thạc sĩ Quản lý. Năm 2012, trường được xếp hạng là một trong những trường Kinh doanh hàng đầu thế giới (theo CEO Magazine). Các khóa học tại PSB được chính các sinh viên và cựu sinh viên đánh giá cao qua việc cung cấp một cái nhìn rất thực tế và những kĩ năng và kiến thức cần thiết mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm.

[tie_full_img][/tie_full_img] Hiện tại, trường có khoảng 3,000 sinh viên đang theo học trong đó 22% là sinh viên quốc tế đến từ 75 quốc gia khác nhau trên thế giới. Các lĩnh vực đào tạo chính là Kinh doanh và Quản lý cùng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp và tiếng Anh, với các văn bằng được cấp:

  • Chương trình Trường Lớn – tương đương trình độ Thạc sĩ
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  • Thạc sĩ Khoa học Quản lý Quốc tế
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp và Quản lý Thời trang
  • Thạc sĩ Quản lý Văn hóa Nghệ thuật
  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh điều hành.

*Học phí: từ 8.300€/năm

*Địa điểm: trường tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô Paris, một trong những trung tâm kinh tế của thế giới. Chính vì thế, cơ hội học hỏi và việc làm tại đây rất lớn.

*Website: www.studialisedu.net/