Địa điểm: Toledo, Ohio, gần sân bay quốc tế Detroit
Trường Emmanual Christian School là một trường tư thục cung cấp chương trình giảng dạy cho học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12. Trường được thành lập vào năm 1967 dưới tên gọi Emmanuel Baptist School và đổi tên thành Emmanual Christian School vào năm 2006.

truong-emmanual-christian-toledo-ohio

– Tổng số học sinh hiện tại của trường là 347 học sinh với 33 giáo viên và nhân viên, tỷ lệ giáo viên trên học sinh là 1/11. Học sinh xuất phát từ nhiều thành phần gia đình trong xã hội và nhiều quốc tịch khác nhau tạo nên một môi trường học tập đa dạng.
– Nhà trường luôn đặt sự an toàn của học sinh lên trên hết, nhất là chăm sóc học sinh quốc tế. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thể thao cho học sinh đảm bảo cho sự phát triển toàn diện.
– Theo thống kê, 93% học sinh tốt nghiệp tại trường được nhận vào các trường Đại học tại Mỹ.
– Điều kiện đầu vào dành cho học sinh quốc tế là điểm iTEP 2.0.
– Học phí và ăn ở hàng năm rơi vào khoảng 20,000$