Victoria là tiểu bang giáo dục của Úc. Các trường công lập bang Victoria được quốc tế nể trọng vì chất lượng giáo dục cao và hạ tầng giáo dục hiện đại nhất trên thế giới, đặc biệt là mức độ chăm lo và hỗ trợ cao nhất cho học sinh quốc tế.
Các trường Công lập bang Victoria với chương trình giáo dục chuẩn quốc tế và môi trường học tập đa văn hóa, mang tính quốc tế tại Úc, học sinh sẽ được trang bị không chỉ kiến thức, học vấn mà còn cả kỹ năng về giao tiếp, tư duy, tầm nhìn lớn.

 
– Trường tiểu học tại bang Victoria là nơi học tập cho các học sinh tuổi từ 5 tuổi đến khoảng 12 tuổi. Học sinh tiểu học được sắp xếp vào khối lớp phù hợp với lứa tuổi và khả năng học tập của các em nhất. Nhà trường sẽ hỗ trợ học sinh tiểu học quốc tế trong việc học Tiếng Anh khi các em học các giờ học bình thường với học sinh bản xứ.

– Các trường phổ thông trung học của Úc cung cấp một chương trình học tập chất lượng cao với sự liên kết chặt chẽ với hệ thống giáo dục bậc đại học. Có trên 100 trường phổ thông trung học để học sinh quốc tế chọn học. Ngoài ra với chương trình học tập ở nước ngoài trong thời gian ngắn, dài linh hoạt sẽ giúp học sinh tìm được một lựa chọn phù hợp.

– Bên cạnh các giờ học chính thức, học sinh được tạo điều kiện tham gia các giờ ngoại khóa bổ ích giúp các em phát triển toàn diện. Mối quan hệ đối tác, liên kết chặt chẽ giữa các trường trong bang Victoria cũng như với các trường tại các quốc gia khác sẽ giúp học sinh và giáo viên trao đổi kiến thức, xây đắp tình bạn và mở rộng sự hiểu biết của họ về thế giới, thông qua các chương trình giao lưu văn hóa như Chương trình kinh nghiệm học tập ở nước ngoài nhằm mở rộng quan hệ giữa nước Úc và các nước Châu Á.

Học phí tiêu chuẩn
– Bậc tiểu học: A$9,200
– Bậc trung học cơ sở: A$12,210
– Bậc trung học: A$13,640