Học nghiên cứu thống kê ở trường đại học có vẻ như là một thách thức lớn, đòi hỏi có nhiều kỹ năng phức tạp và có các phương pháp thu thập và phân tích tiên tiến. Tuy nhiên, nguyên tắc cơ bản của môn khoa học này rất đơn giản: thu thập, tổ chức, phân tích dữ liệu, và chuyển nó về dạng kết quả. Các thông tin này có tầm ảnh hưởng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến dược phẩm, từ quảng cáo đến bảo hiểm.
Thường được giảng dạy ở khoa toán học trong trường đại học, thống kê là phân ngành của lĩnh vực toán học xác suất, và có kiến thức nền tốt về toán học sẽ giúp ích rất nhiều cho những người theo học thống kê. Tuy nhiên nghiên cứ về thống kê cũng thường chồng chéo với các môn khoa học xã hội khác như kinh tế, xã hội học, kế toán và tài chính- thống kê đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kể trên.

thong-ke-hoc

Tấm bằng về thống kê học bao hàm những gì?
– Ở cấp độ đại học, thống kê học bao hàm rất nhiều chủ đề. Đầu tiên, bạn sẽ học xác suất và được giới thiệu về các phương pháp thống kê, các mô hình hồi quy. Những chủ đề khác mà thống kê có thể bao hàm gồm thiết kế thí nghiệm, suy luận, suy luận tính toán, lấy mẫu và cơ sở dữ liệu thống kê, sinh trắc học, số liệu thống kê môi trường và thống kê tài chính. Trong suốt khóa học, bạn sẽ có kinh nghiệm qua việc làm bài theo nhóm và học cách sử dụng những phần mềm máy tính thuộc chuyên ngành.

Yêu cầu đầu vào
– Nếu bạn đăng kí học thống kê học, bạn cần giỏi toán học. Hầu hết các trường đại học yêu cầu sinh viên phải có điểm cao ở môn toán và ít nhất một môn khoa học khác. Ngoài ra, nó có thể là một lợi thế nếu bạn biết sử dụng các loại phần mềm máy tính, và công việc lĩnh vực số liệu thống kê bạn sẽ làm. Nếu bạn muốn du học, có thể bạn cần có cả giấy chứng nhận khả năng sử dụng ngoại ngữ đó.

Cấu trúc khóa học và phương pháp đánh giá
– Ở cấp độ cử nhân, thống kê thường kéo dài ba đến bốn năm và thạc sĩ kéo dài một đến hai năm, tùy vào quốc gia bạn theo học. Khóa học được dạy qua sự kết hợp của các bài giảng và hội thảo. Học sinh cũng sẽ tham gia vào nhiều dự án và nghiên cứu, hoặc thực hiện nghiên cứu theo nhóm hoặc độc lập. Nhiệm vụ có thể gồm thuyết trình, làm các dạng bài tập. Đánh giá thường dựa trên bài kiểm tra viết hoặc miệng, bài tập và dự án.

Các lĩnh vực về thống kê học
– Các lĩnh vực thống kê bạn có thể gặp gồm: đại số, giải tích, lý thuyết số, lý thuyết xác suất, lý thuyết trò chơi, thu thập số liệu, phương pháp lấy mẫu và mô hình thống kê. Lĩnh vực chuyên môn khác nhau tùy thuộc vào cấp độ bạn chọn. Ở cấp độ thạc sĩ, bạn sẽ dành hầu như toàn bộ thời gian tập trung vào một trong những lĩnh vực bên dưới. Ở mức độ cử nhân, bạn có lựa chọn học số liệu thống kê nhiều hoặc toàn bộ trong số các lĩnh vực dưới đây:

Sinh trắc học
Sinh trắc học là một chuyên ngành tập trung vào phát triển và ứng dụng phân tích thống kê lên sinh học và các hiện tượng sinh học. Trong khi sinh học thống kê nghiên cứu sinh học con người một cách cụ thể, sinh trắc học thu thập dữ liệu về thực vật, động vật và sinh học nông nghiệp. Sinh viên chuyên về sinh trắc học sẽ học cả số liệu thống kê và sinh học, và có cơ hội làm việc ở một trong hai lĩnh vực trên hoặc có thể là cả hai. Sinh viên sẽ được học cách giải quyết vấn đề trong các ngành khoa học sử dụng phương pháp thống kê.
Thống kê pháp y
Một chuyên ngành khá phổ biến khác là thống kê pháp y, sử dụng kỹ thuật thống kê và mô hình để giải thích các bằng chứng được sử dụng trong vụ án hình sự. Các nhà thống kê pháp y phân tích rất nhiều loại bằng chứng, gồm dịch cơ thể và các bằng chứng được cung cấp bởi cảnh sát. Thường sử dụng tính toán xác suất, các phương pháp thống kê, rồi ghi vào báo cáo các “ tỷ lệ các khả năng. Sau đó được ghi lại vào báo cáo trước tòa dùng để phán quyết.
Thống kê y học/ thống kê sinh học
Thống kê y học liên quan đến việc ứng dụng thống kê đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thiết kế và thử nghiệm lâm sàng. Nó cũng được sử dụng trong dịch tễ học (phân tích về sức khỏe và bệnh tật trong một nhóm dân cư), hỗ trợ các chính sách về sức khỏe cộng đồng, trong lĩnh vực dược phẩm. Thống kê y học đôi khi được biết đến với cái tên thống kê sinh học, dù lĩnh vực thống kê sinh học rộng hơn.