Chuyên ngành quản lý
– Một nửa chuyên ngành (hoặc hai phần ba, tùy thuộc vào các chương trình cử nhân) thông qua bằng cấp của bạn sẽ cho phép bạn khám phá các môn quản trị ưa thích của bản thân, cách áp dụng kiến thức của bạn trong vai trò quản lý. Chuyên ngành cũng có thể làm cho bạn để hòa nhập vào một công ty trong lĩnh vực mà bạn lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

 Management
– Bạn có thể chọn rất nhiều môn dưới đây thuộc cấp độ thạc sĩ trong chương trình quản lý, bạn có thể mong đợi được dạy từ quan điểm của một nhà quản lý và lãnh đạo:
► Quản trị Nguồn lực Tài chính
– Tập trung vào các vấn đề và thách thức đối với các nhà quản lý, quản trị nguồn lực tài chính giải quyết các khái niệm, các chủ đề, phương pháp tiếp cận và các công cụ liên quan đến việc phân tích và thực hiện quản lý tài chính cho một tổ chức. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để phát triển và thực hiện các chiến lược và chính sách tài chính, đánh giá ý nghĩa hoạt động của các chiến lược khác nhau, sử dụng các vật liệu khác để phát triển sự hiểu biết về kế toán và nguyên tắc tài chính cần thiết cho việc quản lý hiệu quả của một tổ chức.
► Quản lý Kinh doanh
– Vai trò của Doanh nhân là lập kế hoạch và triển khai một dự án kinh doanh mới, bao gồm cả việc tìm nguồn cung ứng và tổ chức các nguồn lực, biết khi nào phải chấp nhận rủi ro và gặt hái phần thưởng liên quan. Chuyên về quản lý kinh doanh có liên quan đến việc nghiên cứu các tính chất của kinh doanh và tầm quan trọng của nó trong xã hội, học hỏi về các quy trình quản lý liên quan đến việc cho ra một doanh nghiệp mới.
► Hành vi Tổ chức
– Các lĩnh vực hành vi tổ chức tìm hiểu lý thuyết và chức năng lãnh đạo và quản lý liên quan đến lực lượng lao động của một tổ chức. Bạn sẽ tìm hiểu về các vấn đề đương đại phải đối mặt với các nhà lãnh đạo và nhà quản lý và có thể phê bình phương pháp tiếp cận và các quyết định khác nhau. Bằng cách phân tích các nghiên cứu trường hợp và lý thuyết, bạn sẽ phát triển cách tiếp cận riêng của bạn cho nhân viên động lực và phát triển. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để đánh giá phê bình các đặc điểm của quản lý hiệu quả, thảo luận và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp tiếp cận hiện nay, và sẵn sàng để tiếp tục học tập và phát triển nền văn hóa nơi làm việc như tiếp tục phát triển.
► Quản lý Chiến lược
– Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cho các chuyên gia quản lý cấp cao là quản lý chiến lược và phân tích liên quan đến một loạt các vấn đề và thách thức đối với các nhà quản lý. Bạn sẽ được giới thiệu và thực hành lập kế hoạch dài hạn, các khái niệm, các chủ đề, phương pháp tiếp cận và các công cụ liên quan đến việc phân tích các vị trí chiến lược của một tổ chức. Bạn sẽ sử dụng những kỹ thuật để đánh giá, giám sát việc phát triển và thực hiện các chiến lược, chính sách, với một nhận thức về ý nghĩa hoạt động.
► Quản lý Kinh doanh Quốc tế
– Quản lý kinh doanh quốc tế liên quan đến việc tập trung vào các doanh nghiệp trong bối cảnh quốc tế. Bạn sẽ tập trung vào việc làm thế nào để quản lý hoạt động kinh doanh có giao dịch xuyên biên giới, phát triển sự hiểu biết về tất cả các chủ đề quản lý quốc tế. Bạn sẽ xem xét các vấn đề như đạo đức kinh doanh (các tác động xã hội của hoạt động kinh doanh) và quản trị doanh nghiệp (quyết các vấn đề từ quan điểm của cả hai cổ đông và các bên liên quan). Bạn cũng có thể cũng tìm hiểu về những thách thức của quản lý các nhóm văn hóa, và cơ hội để tập trung vào các nền văn hóa hoặc khu vực cụ thể.
► Quản lý Maketing
– Là một chuyên gia quản lý marketing, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tiếp thị, phát triển các mục tiêu tiếp thị dựa trên các dữ liệu về khách hàng mục tiêu của bạn, và nghiên cứu các khái niệm như hành vi của người tiêu dùng và các yếu tố cốt lõi của marketing hỗn hợp (sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giá và địa điểm). Bạn cũng có thể chọn chuyên ngành marketing quốc tế trong đó tập trung vào việc tiếp thị ở một góc độ toàn cầu, nhìn vào thị trường trên toàn thế giới, chiến lược tiếp thị, kỹ thuật và phương pháp về một loạt các ngành trong khu vực.
► Kinh tế Quản lý
– Các nghiên cứu về kinh tế quản lý để áp dụng tư duy kinh tế. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thực hiện, phân tích chính sách kinh tế, lý thuyết về tổ chức kinh tế. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để đối phó với các tác nhân kinh tế, cách phối hợp trong tổ chức, và làm thế nào để tương tác chiến lược với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về nền tảng của kinh tế, bao gồm cả lý thuyết kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.
► Phương pháp định lượng cho doanh nghiệp
– Một người quản lý có hiệu quả thường xuyên sử dụng phương pháp định lượng cho doanh nghiệp như một cách phân tích dữ liệu kinh doanh. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng một loạt các phương pháp định lượng, làm thế nào để áp dụng chúng cho một loạt các trường hợp kinh doanh từ nhiều ngữ cảnh, và giải thích kết quả. Bạn sẽ tìm hiểu cách thức để sử dụng bảng tính và các phần mềm khác để thực hiện các phương pháp định lượng, cách thức để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong một cấu trúc chặt chẽ và hiệu quả. Một chuyên ngành tương tự là “Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh”, nơi bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng công cụ và phương pháp phân tích để thực hiện các dự án nghiên cứu nhằm đem lại lợi ích kinh doanh của bạn.