Là sự kết hợp giữa kinh doanh và quản lý nhạy bén với chuyên môn kỹ thuật, ngành quản lý kỹ thuật ra đời đóng một vai trò quan trọng cho thế hệ quản lý kế cận trong ngành kỹ thuật.
Kỹ thuật là một ngành áp dụng nhiều các yếu tố khoa học, kinh tế, xã hội và thực tiễn để thiết kế, xây dựng, bảo trì và phát triển các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống và vật liệu. Ngành này thường chia thành kỹ thuật dân dụng và cấu trúc, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật điện, và cơ khí, trong mỗi lĩnh vực có nhiều ngành phụ đi kèm. Quản lý ứng dụng các yếu tố lý thuyết và thực tiễn, kinh tế, xã hội để phối hợp, lên kế hoạch, tổ chức, biên chế và dẫn dắt tất cả các khía cạnh của một tổ chức qua các hướng chiến lược về các nguồn nhân sự, tài chính, kỹ thuật và nguồn lực tự nhiên.

thac-sy-quan-ly-ky-thuat

Quản lý kỹ thuật là gì?
– Quản lý kỹ thuật là một lĩnh vực đặc biệt của quản lý trong ngành kỹ thuật. Theo nhu cầu cần có các kỹ sư quản lý chuyên sâu (hoặc theo quan điểm ngược lại, các nhà quản lý có hiểu biết về kỹ thuật), rất nhiều chuyên ngành quản lý kỹ thuật đã ra đời để giúp phát triển các kỹ năng và kiến thức về ngành. Trong khóa học quản lý kỹ thuật sinh viên sẽ phát triển kiến thức kỹ năng kỹ thuật công nghiệp và chuyên môn, cùng với kiến thức về kinh danh và kỹ thuật quản lý, chiến dịch và những điều cần để tâm.

Phân loại tấm bằng quản lý kỹ thuật.
– Các chức danh về quản lý kỹ thuật có thể thay đổi tùy vào học viện, có thể là: Cử nhân khoa học về Quản lý kỹ thuật, Cử nhân khoa học kỹ thuật về quản lý kỹ thuật và cử nhân kỹ thuật trong quản lý kỹ thuật. Nhớ rằng chương trình học và nội dung của các khóa học quản lý kỹ thuật có thể thay đổi, nên hãy kiểm tra chương trình đào tạo trước khi nộp đơn. Một số biến thể (không đầy đủ) về tấm bằng quản lý kỹ thuật có thể kể tên bên dưới gồm:
○ Quản lý kỹ thuật:
– Là một chương trình đa ngành xây dựng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về các lĩnh vực kỹ thuật, toán kỹ thuật cùng với các dự án nâng cao và kiến thức, kỹ năng quản trị nhân sự.
○ (Chuyên ngành kỹ thuật) với Quản trị: Cũng có thể là (Ngành kỹ thuật) và Quản trị hoặc đơn giản là (Chuyên ngành kỹ thuật) Quản trị. Ví dụ “Kỹ thuật hóa học và quản lý”, “ Cơ khí và quản lý kinh doanh” hoặc “Qủan trị kỹ thuật xây dựng”. Những chương trình này gồm kỹ thuật chuyên ngành với các học phần bổ sung trong nghiên cứu quản lý và kinh doanh.
○ (Ngành kỹ thuật) (Quản lý kỹ thuật): Gồm các chương trình như : “Hệ thống và kỹ thuật điểu khiển” (Quản lý kỹ thuật) hoặc “ Kỹ thuật hóa học (Quản trị kinh doanh), tập trung về mặt kinh doanh về kỹ thuật, kinh doanh được coi như phần chủ đạo, học kinh doanh và kỹ thuật với các môn khác nữa.
○ Ngành quản trị kinh doanh với lựa chọn về quản lý kỹ thuật: Ở Mỹ, từ kỹ thuật tới quản trị kinh doanh, rút ra từ hai lĩnh vực học thuật và cho phép sinh viên có cái nhìn sâu rộng về cả kinh doanh và kỹ thuật.
– Một số học viện có thể cung cấp chương trình bằng kép, khi tốt nghiệp sẽ nhận hai tấm bằng cử nhân (một về kỹ thuật và một về quản trị). Sinh viên có thể tập trung học đều hai văn bằng học có thể tập trung vào kinh doanh/quản tri hơn hoặc ngược lại, tập trung vào kỹ thuật hơn.