Nếu bạn yêu thích khoa học môi trường ở cấp độ chuyên sâu hơn để tìm ra những cách chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến thế hệ tương lai thì học thạc sĩ về phát triển bền vững có thể rất phù hợp với bạn.
Đây là một ngành chuyên môn đa ngành, tập trung vào phúc lợi xã hội mà không làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, không gây ra rủi ro cho thế hệ tương lai cũng như hệ sinh thái và nguồn tài nguyên trái đất.
Với những vấn đề mang tính tranh cãi hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và năng lượng, người ta càng kỳ vọng cho sự phát triển bền vững trên tất cả các mặt xã hội, chính trị. Điều đó có nghĩa là nhu cầu dành cho những sinh viên tốt nghiệp ngành phát triển bền vững cũng nhiều hơn, để đưa ra những giải pháp thực sự hiệu quả.
Hãy đọc để có thêm thông tin về yêu cầu đầu vào, các chuyên ngành và nghề nghiệp khi học khóa học thạc sĩ phát triển bền vững.

biologie-news

Cấu trúc khóa học và yêu cầu đầu vào
– Cấu trúc khóa học rất đa dạng, nhưng hầu hết chương trình bao gồm các học phần kết hợp với nhau, những học phần tự chọn và học phần nghiên cứu. Sau đó, bạn sẽ có bài luận hoặc dự án nghiên cứu để áp dụng những gì bạn đã được học.
– Học thạc sĩ về ngành này thường được trao tặng tấm bằng MSc, có một số ít sẽ là MA. Ví dụ như trường ĐH East Anglia đưa ra chương trình học kết hợp với chương trình thạc sĩ về Phát triển Bền vững, Kinh tế và Toàn cầu hóa, kéo dài từ một đến hai năm và tùy thuộc vào đất nước bạn theo học.
– Bạn sẽ có được những kiến thức căn bản về rủi ro và triển vọng khi phát triển bền vững, cũng như có được những kiến thức nền về các khía cạnh như khoa học tự nhiên, môi trường và xã hội. Sinh viên được khuyến khích thảo luận để đưa ra những giải pháp thay thế để thúc đẩy phát triển bền vững. Qua đó, sinh viên phát triển được kỹ năng giao tiếp cũng như cách thuyết phục và đưa ra các phương thức lãnh đạo.
– Ngoài việc được cung cấp những kiến thức về môn học, bạn còn được hướng dẫn cách tự thực hiện một nghiên cứu. Một số khóa học sẽ hỗ trợ bạn kiếm một công việc thực tập ở trung tâm nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ hoặc các vị trí tương đương, giúp bạn có những kinh nghiệm thực tiễn.

Yêu cầu đầu vào

– Bạn cần có tấm bằng cử nhân loại khá giỏi ở lĩnh vực có liên quan như khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Một số trường đại học như Oxford, bạn cần nộp một bài viết để đánh giá khả năng của bạn cũng như khả năng diễn đạt tại sao bạn muốn học chương trình này.
– Nếu bạn vẫn muốn học thạc sĩ về phát triển bền vững mà không có tấm bằng cử nhân liên quan, vậy những kinh nghiệm làm việc có liên quan đến ngành sẽ giúp đơn của bạn thuyết phục hơn. Một số trường đại học sẽ cho bạn lựa chọn thay thế cho những sinh viên không có trình độ học vấn cần thiết cho cấp độ thạc sĩ. Ví dụ như trường Royal Holloway đưa ra chứng chỉ sau đại học (PGDip) về Phát triển bền vững thực tế với cấu trúc khoá học như MSc nhưng không có bài luận.

Chuyên môn hóa.
– Có nhiều ngành chuyên môn trong lĩnh vực phát triển bền vững, cho bạn cơ hội lựa chọn ngành phù hợp với bạn nhất. Những học phần tự chọn có thể chồng chéo lên những chủ đề về khoa học tự nhiên, địa lý, xã hội học và tâm lý học.
– Dưới đây là một số ngành chuyên môn hay gặp:

• Nông nghiệp và phát triển bền vững
Bạn sẽ học rất nhiều chủ đề, bao gồm những vấn đề thời sự trong lĩnh vực nông nghiệp, thiên nhiên và sự phát triển bền vững, ứng dụng những công nghệ và mô hình mới về nông nghiệp bền vững. Điều này sẽ giúp bạn phân tích các quan điểm thay đổi và các vấn đề xuất hiện trong ngành nông nghiệp.
Biến đổi khí hậu/ Hệ sinh thái
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu các nguyên tắc khoa học, bạn có thể chọn học chuyên về khoa học tự nhiên như biến đổi khí hậu hoặc hệ sinh thái toàn cầu, tập trung vào sự tương tác giữa con người và môi trường qua việc kết hợp kiến thức về địa lý, thủy văn, sinh thái cảnh quan, độc tố học, toán, vật lý và hóa học. Bạn sẽ phải tìm hiểu về những vấn đề như sử dụng đất, sự phân tán các chất trong nước, đất, không khí, những tác động lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học, phương pháp tiếp cận để làm sạch sự ô nhiễm.
• Đói nghèo và phát triển toàn cầu
Chuyên ngành này tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ gây ra đói nghèo và bất bình đẳng, xem xét các cách vượt qua đói nghèo. Nếu bạn thật sự quan tâm thì có rất nhiều khóa học về chuyên ngành này, lấy ví dụ trường ĐH Birmingham (Anh) đưa ra chương trình thạc sĩ về phát triển toàn cầu (Đói nghèo, bất bình đẳng và phát triển)