Học chính trị ở mức độ thạc sĩ có nghĩa là bạn đang dấn thân vào các vấn đề áp lực nhất ngày nay. Đọc hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

thac-sy-chinh-tri

Học Chính trị sau Đại học
– Từ sự khởi đầu của nền dân chủ trong các thành phố ở Ai Cập cổ đại, đến lập trường tư tưởng cực đoan của thế kỷ 20 và sự đồng thuận tư bản trong thế giới hiện đại, tất cả những chủ đề về chính trị luôn mê hoặc chúng ta. Những bộ óc vĩ đại nhất thế giới luôn vật lộn với chủ đề này, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều “cha đẻ của bộ môn khoa học chính trị” như: Aristotle, Niccolò Machiavelli and Charles-Louis de Secondat.
– Ngày nay, những nghiên cứu về chính trị đa dạng và phức tạp đúng như ý đồ làm nên các chính sách chính trị. Giáo sư Alan Hamlin, trưởng khoa chính trị đại học Manchester cho biết “Chính trị là một lĩnh vực rộng bao gồm rất nhiều chủ đề, gồm quan hệ quốc tế, các hệ thống chính trị khác nhau, các tổ chức, các thể chế chính trị của các quốc gia và khu vực cụ thể, phân tích chính sách, và triết lý chính trị. Và chúng ta có vô vàn cách tiếp cận đến các lĩnh vực này.”
– Giáo sư Hamlin tiếp tục giải thích giá trị nội tại khi nghiên cứu chính trị học “Lực lượng chính trị ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và định hình thế giới chúng ta đang sống. Nghiên cứu các lực lượng này, sự kết nối bên trong chúng giúp chúng ta hiểu được thế giới và suy nghĩ về vai trò của chúng ta trong đó. Dù luôn có những bất đồng và cuộc tranh luận lớn trong tất cả các lĩnh vực của chính trị nhưng không ai có thể phủ định được tầm quan trọng của chính trị.”
– Để có thể nghiên cứu chính trị ở cấp độ sau đại học, bạn cần phải linh hoạt, có khả năng tranh luận. “Sinh viên cần có ý kiến của riêng mình để có thể tranh luận với đồng nghiệp và có khả năng phản biện các tài liệu”, giáo sư Halim cho biết thêm.
– Những lợi ích của việc học chính trị ở cấp độ sau đại học là gì? Giáo sư Halim cho biết “Đó là sự chuyên môn hóa vào một lĩnh vực chính trị cụ thể và phát triển kiến thức chuyên sâu qua các cuộc tranh luận với các cán bộ trong ngành và bạn học.”

Chuyên môn hóa
– Ở cấp độ thạc sĩ, bạn có nhiều cơ hội để chọn chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể trong chính trị hơn. Một số chuyên môn hóa thường gặp: chế độ dân chủ, chính trị phát triển, cuộc bầu cử, chính trị quốc tế, chính trị quốc gia, chính trị khu vực, Nghiên cứu hòa bình và xung đột, Chính sách công

Lựa chọn nghề nghiệp
– Giáo sư Hamlin đưa ra khả năng để có những ý tưởng rõ ràng, khả năng tư duy phản biện, tham gia phân tích cùng một số kỹ năng cơ bản sẽ được cải thiện.
– Với các kỹ năng và chuyên môn của một thạc sĩ chính trị đạt được sẽ phù hợp với nhiều vị trí chuyên môn. “Hầu hết có thể làm việc ở các vị trí chính trị từ địa phương đến các tổ chức quốc tế, gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm áp lực, có cả báo chí, giảng dạy và học thuật.” Bất kỳ nghề nghiệp nào yêu cầu có khả năng tổng hợp một lượng lớn thông tin và viết bài phê bình thì sinh viên có bằng thạc sĩ chính trị học có thể đảm nhận được.
– Nghiên cứu chính trị ở cấp sau đại học là một cơ hội tuyệt vời cho phép những người nghiên cứu chính trị trở thành chuyên gia trong các hoạt động dành cho những người điều hành thế giới.

Nguồn: Topuniversities