Thành lập vào năm 1960. Nằm ngay trên dải đất dọc biển thuộc bang New Hampshire, trường Trung học Saint Thomas Aquinas là trường Công giáo có chất lượng giảng dạy cao. Trường giúp các em trưởng thành trở thành những người tốt, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và có khả nang tác động, dây ảnh hưởng tích cực đến xã hội. 
Nghĩ và làm cho cộng đồng, trong số số nhiều nguyên tắc giáo dục của Saint Thomas Aquinas, là hai nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Từ việc học cách đi cho bản thân, học sinh của trường rèn luyện được những kĩ năng cần thiết để trở thành những người dẫn dắt, lãnh đạo cộng đồng nơi mình sinh sống cũng như ở tầm quốc tế.

Sơ lược điểm nổi bật của Saint Thomas High School:
○ Tổng số học sinh: 520;
○ <1% du học sinh;
○ 46 Hoạt động ngoại khóa;
○ 23 lớp Honors;
○ 11 lớp AP;
○ Trị giá học bổng nhận được 3.5 triệu Đôla;
○ 1616 là điểm SAT trung bình của Du học sinh tốt nghiệp năm 2014

Saint Thomas UniStar

Học phí 2015/2016:
○ Vào thẳng: $27,396;
○ Học qua khóa Dự bị ngôn ngữ:
– Cấp độ 1: $30,296;
– Cấp độ 2: $33,196;
– Cấp độ 3: $36,096.

Học bổng 2015/2016:
20% học phí học kì 01/2015.