Bằng Quản trị giúp sinh viên có sự hiểu biết rộng về các chủ đề liên quan đến kinh doanh, tài chính, kinh tế và tiếp thị. Hầu hết Bằng Quản trị có tầm quan trọng rất thiết thực, có cơ hội để hoàn thành các vị trí công việc và dự án chuyên nghiệp. Với những người quan tâm nhiều hơn về lý thuyết đi sâu vào những chính sách và khả năng thực tập tốt nhất trong quản lý, thì có nhiều bằng cấp quản lý để lựa chọn. Và, tất nhiên, các chương trình này đều kết hợp cả hai.

quan-tri

Cho dù bạn muốn tìm hiểu thêm về quản lý nhưng không chắc chắn về những lĩnh vực bạn muốn làm việc hoặc muốn khám phá một chuyên ngành quản lý cụ thể với vai trò đảm nhiệm (như quản lý nguồn nhân lực) hoặc ngành (chẳng hạn như quản lý khách sạn), thì vẫn có nhiều bằng cấp quản trị giúp khởi động sự nghiệp quản lý của bạn.
Nhu cầu về các chuyên gia quản lý là cân thiết trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của con người, nghĩa là bạn sẽ tìm thấy tầm rộng lớn của các chương trình quản lý, bao gồm các chương trình liên kết như kinh doanh và quản lý, quản lý và tiếp thị, quản lý và toán học, quản lý với kinh doanh quốc tế, quản lý với tính bền vững.

Bằng quản trị mang đến những điều mong đợi gì?
– Ở Bậc Đại học, trình độ quản lý có thể được giảng dạy như là một BA (Bachelor of Arts) hoặc BSc (Bachelor of Science), tùy thuộc vào cơ sở giáo dục. Chương trình học thường kéo dài ba hoặc bốn năm để hoàn thành, với một số trường còn cung cấp các cơ hội để sinh viên thêm 1 năm để hoàn thành công việc hoặc dành thời gian học tập ở nước ngoài. Bằng quản lý thường được giảng dạy trong khoa của trường đại học được gọi là ‘trường kinh doanh’ hoặc ‘trường học quản lý’.
– Dạy học thường là một sự kết hợp của các bài giảng, hội thảo, các lớp học, với sinh viên dự kiến sẽ cung cấp thuyết trình, chuẩn bị các báo cáo, viết tiểu luận, bài tập đầy đủ và tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm. Đánh giá thường dựa trên một bài tiểu luận, luận án, một dự án nhóm, thi cử, hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.
– Bạn sẽ bắt đầu với các khóa học cốt lõi trong ngành quản lý ở năm đầu tiên chẳng hạn như giới thiệu về kế toán, máy tính và quản lý, nghiên cứu hành động, ứng dụng trong quản lý, kinh tế kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, luật kinh doanh, thống kê kinh doanh, toán tài chính, quản lý các chức năng kinh doanh, khoa học quản lý, lý thuyết tiếp thị và thực hành, nghiên cứu tổ chức, nghiên cứu trong quản lý và tư duy hệ thống. Sau đó bạn sẽ có thể chọn từ các môn học quản lý chuyên sâu hơn để tập trung vào các khía cạnh của quản lý mà bạn quan tâm nhất.

Chuyên ngành quản lý
– Quản lý là một lĩnh vực rất lớn, bao gồm sự đa dạng của các ngành công nghiệp, vai trò và kỹ năng. Sự lựa chọn về chủ đề quản lý là rất nhiều. Nếu bạn đã biết vị trí hoặc vai trò quản lý mà bạn muốn đảm nhiệm thì bạn có thể tìm học bằng quản trị liên quan đến công việc đó. Đa phần bằng cấp quản lý sẽ cho phép bạn chọn các môn học quản trị theo chương trình học. Dưới đây là một số chuyên ngành quản trị chính bạn có thể gặp:

Hành vi tổ chức
Cũng được gọi là nghiên cứu tổ chức hoặc tổ chức khoa học, hành vi tổ chức là một chủ đề liên ngành kết hợp với xã hội học, tâm lý giao tiếp và quản lý để tạo ra các lý thuyết, nghiên cứu trường hợp và chiến lược để giải quyết các vấn đề nội bộ trong các tổ chức và doanh nghiệp. Nghiên cứu hành vi tổ chức sẽ liên quan đến học tập về lý thuyết và mô hình khác nhau, có thể đưa ra đánh giá, và phát triển khả năng phân tích hành vi của các cá nhân và các nhóm trong bối cảnh tổ chức khác nhau. Bạn sẽ hiểu được cách mọi người hành xử trong các tổ chức, và tìm hiểu làm thế nào để phát triển các chiến lược quản lý hiệu quả hơn và cấu trúc để làm cho các công ty hiệu quả hơn.
Quản lý chiến lược
Là ngành học liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực nghiên cứu về tổ chức, quản lý chiến lược liên quan đến việc phân tích các hành động, sáng kiến và chính sách thực hiện bởi đội ngũ quản lý cấp cao của công ty và xem xét ảnh hưởng của họ về các vấn đề bên ngoài. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại vấn đề của bên ngoài có thể tác động đến công ty, chẳng hạn như nhu cầu của khách hàng và các hành động của đối thủ cạnh tranh, và làm thế nào một tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dụng một hệ thống nghiên cứu và chiến lược phát triển nhằm đảm bảo thành công bền vững. Bạn sẽ học về các chủ đề quản lý như kinh tế vĩ mô, lợi thế cạnh tranh và thay đổi chiến lược.
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực liên quan đến tất cả mọi thứ về quản lý nhân sự trong các tổ chức. Điều này bao gồm việc bảo đảm các quyền con người, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, và đảm bảo đáp ứng bất kỳ mối lo ngại của nhân viên. Những lựa chọn về chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cứng và mềm cần thiết cho sự thành công trong công việc, bao gồm các vấn đề như tuyển dụng, phát triển chuyên môn và luật lao động. Với nhu cầu ngày càng tăng về quản trị nguồn nhân lực ở cấp độ quốc tế, nhiều mức độ quản lý cũng sẽ tập trung vào vấn đề kết nối với sự đa dạng văn hóa, những thách thức pháp lý và hậu cần của dụng nhân viên trên nhiều quốc gia.
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Tất cả các công ty lớn đang ngày càng quan tâm đến chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), một thuật ngữ được sử dụng để đề cập về bất cứ điều gì liên quan đến cách thức tổ chức tác động đến cộng đồng và môi trường. Là hình thức doanh nghiệp tự quy định, CSR là một cách nhìn nhận và nắm lấy trách nhiệm cho hành động của công ty và đảm bảo các công ty tạo ra một tác động tích cực đến môi trường, người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng, các bên liên quan và tất cả các thành viên trong lĩnh vực công cộng. CSR có thể bao gồm các vấn đề liên quan đến điều trị của người lao động; tìm nguồn cung ứng lao động phù hợp với tinh thần của luật pháp địa phương, quốc gia và toàn cầu; tác động của môi trường; và các sáng kiến có lợi cho cộng đồng. Chuyên ngành CSR có thể nghiên cứu các kết quả hữu hình và vô hình cho các công ty, và là một trong những cách hiệu quả nhất để thực hiện và giao tiếp chính sách CSR.