Bắt đầu từ ngày 05/04/2015, Chính phủ Anh đã có những thay đổi về kỳ thi IELTS phục vụ cho mục địch Du học và Định cư tại Anh. Thông thường kỳ thi IELTS chỉ có dạng IELTS General áp dụng cho tất cả các mục đích khác nhau của người tham gia kỳ thi. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày này, IELTS sẽ phân ra IELTS for UKVI (General Training và Academic) và IELTS Life Skills (A1 và B1).

IELTS

IELTS FOR UKVI
Để xin thị thực Du học theo dạng TIER4 General các thí sinh cần phải đăng ký thi IELTS for UKVI phân ra các dạng sau:
► IELTS General Training: đây là dạng IELTS Tổng quát dành cho những học sinh sinh viên theo học chương trình dưới bậc Đại học ví dụ như chương trình tiếng Anh, chương trình Trung học hoặc Dự bị Đại học.
► IELTS Academic: đây là dạng IELTS học thuật dành cho những học sinh sinh viên theo học chương trình Đại học, và Sau Đại học
► Lệ phí thi: 7.155.950 VNĐ

IELTS LIFE SKILLS (A1 và B1)
Đây là dạng IELTS dành cho các đối tượng xin thị thực theo diện định cư hoặc đi theo diện gia đình. Bài test chỉ kiểm tra kỹ năng nghe và nói.
► Life Skills A1: đây là dạng IELTS dành cho những đối tượng xin thị thực theo diện gia đình, vợ chồng hoặc người thân. Bài thi chỉ kéo dài 16- 18 phút.
► Life Skills B1: đây là dạng IELTS dành cho những đối tượng xin thị thực để trở thành công dân hoặc định cư lâu dài. Bài thi dài 22 phút.
► Lệ phí thi: 5.367.215 VNĐ

Tham khảo thêm tại www.ielts.org