Bạn nghĩ rằng học về nông nghiệp là nghiên cứu về việc trồng hạt giống và xén lông cừu? Bạn hãy suy nghĩ lại điều này và đọc những thông tin dưới đây để biết rõ hơn về ngành học.

nganh-nong-nghiep

Nghiên cứu nông nghiệp và lâm nghiệp
– Nông nghiệp từng là trung tâm của nền văn minh nhân loại kể từ khi nền văn minh bắt đầu – và nó vẫn là trung tâm của rất nhiều các vấn đề đáng quan tâm đối với xã hội hiện đại.
– Nghèo đói, đói kém, phát triển kinh tế, biến đổi gen, tính bền vững môi trường, dịch bệnh … nông nghiệp đều có sự liên kết và sinh viên tốt nghiệp ngành này đều được tham gia vào nghiên cứu và phát triển công việc trong tất cả các lĩnh vực trên.
– Là ngành học đề cao tính liên ngành, nông nghiệp đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt tốt về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, dựa trên các lĩnh vực như sinh học, khoa học môi trường, hóa học, kinh tế, kinh doanh và quản lý.
– Phạm vi và sự kết hợp các chủ đề giảng dạy sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường. Một số khóa học, chẳng hạn như các chương trình tiếng Anh giảng dạy tại Hà Lan ‘HAS Đại học khoa học ứng dụng, tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên làm việc ở cấp độ quốc tế – bao gồm các chủ đề như kinh tế dựa trên sinh học, tính bền vững trên quy mô toàn cầu, và hệ thống lương thực toàn cầu.
– Những trường khác sẽ tập trung nhiều hơn vào nông nghiệp trong phạm vi quốc gia hay khu vực cụ thể, hoặc trên một khía cạnh cụ thể của nông nghiệp – như nuôi trồng, chăm sóc động vật, thực hành, hoặc quản lý tài sản lớn.
– Ngoài ra còn có một số thay đổi trong bằng cấp đào tạo yêu cầu thực hành cho sinh viên. Hầu hết các khóa học nông nghiệp sẽ bao gồm ít nhất một vị trí công việc cần thiết, và một số trường đại học thậm chí có trang trại riêng. Đại học Aberystwyth của Anh là một ví dụ điển hình, hoạt động với hơn 2.500 mẫu đất nông nghiệp.
– Trong khi nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp tiếp tục với vai trò quản lý, nghiên cứu hay tư vấn về lĩnh vực nông nghiệp – lĩnh vực có liên quan ít nhiều đến bùn và phân bón- thì bất cứ học sinh nào cũng nên xem xét môn học này và đảm bảo rằng mình cảm thấy thoải mái với thời gian ở bên ngoài và tiếp xúc gần gũi với thế giới tự nhiên.

Chuyên ngành Nông nghiệp và Lâm Nghiệp 
– Hầu hết các khóa học nông nghiệp sẽ cho phép học sinh chọn một chuyên ngành khi họ tiến bộ, trong khi một số khóa học khác đã bắt đầu với những môn chuyên ngành. Một số lượng đáng kể sinh viên ngành nông nghiệp cũng học lên cấp bậc thạc sĩ và tiến sĩ, có thể là một trong những lĩnh vực sau đây:

• Khoa học động vật
Là một chuyên gia về khoa học động vật, bạn sẽ nghiên cứu sinh lý học của động vật và sinh học, và áp dụng kiến thức của bạn về các lĩnh vực có tầm quan trọng. Lĩnh vực khoa học quan trọng ở đây bao gồm miễn dịch học, di truyền học, hóa sinh và sinh lý học. Trong khi đó về khoản ứng dụng có thể tập trung vào các vấn đề như dinh dưỡng động vật, sinh sản, hành vi và năng suất.
• Nghề làm vườn
Ở đây bạn sẽ tập trung vào các ngành khoa học và công nghệ xung quanh việc trồng cây, bao gồm cả cây lương thực và cây được trồng cho mục đích sử dụng khác. Nghề nghiệp trong lĩnh vực này có thể bao gồm việc bảo tồn thực vật, nghiên cứu và phát triển để nâng cao năng suất cây trồng, làm vườn và các dự án nhà đất khác. Một chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực này là nông học, một ngành học dạy chuyên sâu về việc sản xuất cây trồng.