Khoa học môi trường rất phù hợp với những người thích nghiên cứu bộ môn “động chạm” đến những thử thách to đùng trên thế giới ngày nay. Khoa học môi trường kết hợp với việc nghiên cứu về quá trình vật lý, hóa học, và sinh học xảy ra trên trái đất, cũng như các quá trình xã hội, chính trị văn hóa ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta. Là sinh viên về khoa học môi trường, bạn cần cố gắng để hiểu mối quan hệ phức tạp giữa con người và môi trường.

khoa-hoc-moi-truong

Tấm bằng khoa học môi trường bao hàm những gì?
– Là một bộ môn “liên ngành”, sinh viên học khoa học môi trường cần phải kết hợp các kỹ năng và kiến thức từ nhiều lĩnh vực. Có nghĩa là bạn cần khám phá cả các khía cạnh về sinh học, hóa học, vật lý, địa lý, khoa học hàng hải và trái đất và cả khoa học xã hội. Mục đích là kết hợp nhiều khía cạnh và các nguồn dữ liệu để có cái nhìn đầy đủ hơn về môi trường của thiên nhiên và con người.
– Khảo sát thực địa là phần quan trọng khi học ngành này, và thường sẽ có các chuyến đi đến các nước và các vùng lãnh thổ khác nhau, tạo cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường sống khác nhau, khí hậu, sự hình thành đất và các xã hội. Bạn có thể dành thời trên trên lab, học cách thực hiện những loại phân tích và kiểm tra khác nhau. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia các hoạt động tình nguyện có liên quan để có những kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này.

Yêu cầu đầu vào
– Cũng giống như các ngành khác, sẽ có sự khác nhau về yêu cầu đầu vào giữa các học viện. Tuy nhiên, những thí sinh xin theo học chương trình cử nhân về khoa học môi trường có thể được yêu cầu đưa học bạ cấp ba, và có điểm tổng kết cao ít ở ít nhất một trong số các môn học: sinh học, hóa học, kinh tế, địa lý, địa chất, toán học hay vật lý. Ở cấp độ thạc sĩ, bạn cần hoàn thành tấm bằng cử nhân về ngành có liên quan, hoặc là khoa học môi trường hoặc có các môn học kể trên. Một số trường đại học yêu cầu thí sinh phỏng vấn trực tiếp hay tham gia kỳ kiểm tra đầu vào.

Cấu trúc khóa học và phương pháp đánh giá
– Khóa học về khoa học môi trường kéo dài ba hoặc bốn năm nếu ở cấp đại học và một hoặc hai năm ở cấp độ thạc sĩ. Bước đầu bạn sẽ học những học phần bắt buộc, nhằm mục đích cho bạn những hiểu biết chung về khoa học môi trường và giới thiệu cho bạn những quy tắc chính. Sau đó bạn sẽ chọn những học phần có trong khóa học, để phát triển chuyên sâu về một hay nhiều chủ đề về khoa học môi trường. Năm cuối bạn có thể thực hiện nghiên cứu riêng với một chủ đề do mình chọn. Phương thức đánh giá gồm viết luận, kiểm tra, đưa giải pháp, báo cáo thí nghiệm, bài tập hay thuyết trình.