Là một tổ chức giáo dục được chính phủ Úc công nhận với bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Trường nằm ở trung tâm thành phố Sydney thuận lợi cho việc di chuyển với hệ thống giao thông công cộng hiện đại.
Với hơn 23 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình nghề ngắn hạn trong lĩnh vực Kinh doanh và Công nghệ thông tin, KENT Institute luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.

Kent

Các chuyên ngành đào tạo tại Kent
– Quản trị kinh doanh
– Hệ thống thông tin
– Marketing
– Kế toán

Các khóa học chính:
– Cử nhân kinh tế: 36 tháng, 43,200A$
– Cử nhân kinh tế (chương trình cấp tốc): 24 tháng, 43,200A$

Các chương trình đào tạo nghề
– Cao đẳng nâng cao Marketing: 9 tháng, 5,000A$
– Cao đẳng kinh doanh nâng cao: 9 tháng, 5,000A$
– Cao đẳng Marketing: 9 tháng, 5,000A$
– Cao đẳng kinh doanh: 9 tháng, 5,000A$
– Cao đẳng kế toán: 12 tháng, 6,000A$
– Chứng chỉ Marketing IV: 9 tháng, 5,000A$
– Chứng chỉ kinh doanh IV: 9 tháng, 5,000A$
– Chứng chỉ kinh doanh III: 6 tháng, 5,000A$
– Cao đẳng công nghệ thông tin nâng cao: 29 tháng, 26,100A$
– Chứng chỉ công nghệ thông tin IV: 12 tháng,
– …..

Yêu cầu đầu vào:
– Chứng chỉ II, III, IV: Tốt nghiệp THPT, IELTS 5.5
– Cao đẳng: Hoàn thành Chứng chỉ IV, IELTS 5.5
– Cao đẳng nâng cao: Hoàn thành khóa Cao đẳng, IELTS 5.5
– Cử nhân: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (Không có kỹ năng nào dưới 5.5)

Website: http://kent.edu.au/