Thông tin chung chương trình
Chương trình MBA ( Master of Business Administration) tại ĐH Hartford bao gồm 12 khóa học (mỗi khóa 03 tín chỉ). Chương trình MBA được thiết kế để sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho ngành quản trị sau này, cũng như những người đang làm quản lý và có mong muốn phát triển cơ hộ nghề nghiệp của mình cao hơn nữa. Chính vì vậy chương trình MBA do Hartford giảng dạy nằm mục đích phát triển kiến thức và kĩ năng nói trên để phù hợp hơn với vai trò quản lý sau này của học sinh.

Khóa MBA tại trường bao gồm 09 chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu linh hoạt của học sinh:

– Accounting
– Business Analytics
– Finance
– Healthcare Management
– International Business
– Management
– Marketing
– Project Management
– Supply Chain Management

Điều kiện đầu vào
Yêu cầu đầu vào cho chương trình MBA tại University of Hartford linh hoạt:
– Yêu cầu cơ bản bao gồm GPA 3.0 và IELTS 6.5 trở lên kèm bài thi GMAT
– Tuy nhiên, nếu GMAT chưa đạt yêu cầu, học sinh có thể đăng ký chương trình Pathway (GPA 2.75 và IELTS 5.5 là yêu cầu tối thiểu cho Pathway)
– Đặc biệt, nếu có GPA 3.3 trở lên, học sinh có thể viết GMAT Waiver Letter để trường MIỄN yêu cầu thi GMAT

Học phí
Học phí khóa MBA từ $12,510/năm hoặc học sinh có thể chọn học trong vòng chỉ 1 năm với tổng học phí là $28,620 cho cả khóa học

Tại sao nên chọn Hartford
– Trường có chất lượng cao được nằm trong top 200 National Universities bên Mỹ
– #194 National Universities (US News & World Report, 2019);
– #57 Best Engineering Programs (US News & World Report, 2019);
– #14 Engineering Salaries (tie with MIT) (Business Insider, 2016);
– #198 Best Fine Arts Graduate Programs (US News & World Report, 2019);
– Top 17 Undergraduate Business Programs (US News & World Report, 2016)