Academy At The Lake là trường tư thục tọa lạc tại Tampa, Florida. Trường có chương trình tư vấn đại học chất lượng cao, nhằm đảm bảo cho học sinh của trường được nhận vào những trường đại học phù hợp với khả năng và sở thích. Nhận thức được việc phát triển toàn diện cho học sinh về mặt học tập cũng như những hoạt động xã hôi, ngoại khóa, ngoài việc cung cấp một chương trình học thuật chất lượng cao, trường còn chú trọng vào việc xây dựng những hoạt động ngoại khóa, thể thao và nghệ thuật đa dạng.

Mixed race college student working on laptop at campus
Mixed race college student working on laptop at campus

 

Đặc điểm nổi bật của trường:
– Số lượng học sinh : 417
– Cấp lớp giảng dạy : từ lớp 7 đến lớp 12
– Tỉ lệ giáo viên/học sinh : 1/7
– Sỉ số lớp học trung bình : 16
– Trường có chương trình tiếng Anh hỗ trợ học sinh quốc tế
– Ngoại ngữ thứ 2 : tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa
– Các môn học nâng cao : English Literature & Composition, Calculus, Statistics, Biology, Physics C, US History, European History, Spanish Literature, Chinese Language, 2-D Studio Art
– Các môn thể thao : Basketball, Cheerleading, Cross Country, Football, Golf, Soccer, Softball, Swimming, Tennis, Track and Field
– Các chương trình nghệ thuật: Band, Chorus, Drama, Performing Arts, Indoor Art, the “wings” Dance Troupe, String, Video Production and Art
– Những trường đại học mà học sinh của trường đã được chấp nhận:
Carnegie Mellon University, Case Western Reserve University, Colorado State University, Columbia University, Cornell University, Florida State University, Georgetown University, Georgia Institute of Technology, Harvard University, Johns Hopkins University, Marquette University, Michigan State University, New York University, Northeastern University, Northwestern University, Princeton University, Purdue University, Rensselaer Polytechnic Institute, Rochester University of Florida, University of Massachusetts, University of Tampa, Yale University

Học bổng cho năm học 2015-2016
► Học bổng trị giá $9.000
► Học phí và phí ở nội trú : $45.980