Úc ngày càng thu hút nhiều du học sinh Việt Nam kể từ khi chính phủ Úc thông qua diện xét duyệt visa ưu tiên “Streamline Visa Processing” (SVP). Qua đó du học sinh đăng kí học Cử nhân Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ tại những trường Đại học thuộc diện ưu tiên sẽ không cần chứng minh khả năng tài chính.

Học bổng Du học Úc

Lợi thế khi Đăng Ký học tại Úc:
– Học phí được chia làm nhiều đợt đóng tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình học sinh.
– Cho phép học sinh quốc tế có thể làm thêm 40 giờ/2tuần, và làm toàn thời (full time) trong thời gian hè hoặc ngày lễ, để các bạn kiếm thêm thu nhập trang trải cho quá trình học tại Úc.
– Ngoài ra luật mới còn quy định sau khi tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc Sĩ các bạn có thể được ở lại làm việc từ 2-3 năm tại Úc ở tất cả các ngành nghề.
– Không yêu cầu IELTS trước khi đến Úc Du học vì Học sinh có thể Đăng ký khóa tiếng Anh trước khi vào khóa chính.
Đầu năm 2014, UniStar Education đang có nhiều suất học bổng cho Sinh viên Du học Úc như sau:
1. Chương trình học bổng tại SIBT: 25% học phí cho chương trình Cao đẳng – Yêu cầu: Lớp 12 có điểm trung bình 7.0 hoặc cao hơn.
2. Chương trình học bổng tại Macquarie City Campus:
– 25% học phí chương trình Dự bị, Đại học, và Thạc sỹ
– Yêu cầu:
• Lớp 11 có điểm trung bình 7.0 hoặc cao hơn
• Hoàn tất năm nhất Đại học với điểm trung bình tốt hoặc lớp 12 trường chuyên với điểm trung bình từ 7.0
• Tốt nghiệp trường Đại học được công nhận với điểm trung bình 2.7/4
3. Chương trình ưu đãi học phí khóa tiếng Anh tại La Trobe Melbourne: AUD$300/tuần – Dành cho Sinh viên có thư mời học toàn khóa (Tiếng Anh + Dự bị/Cao đẳng + Cử nhân)
4. Học bổng tiếng Anh tại PIBT: 10 tuần tiếng Anh – Dành cho Sinh viên có thư mời học toàn khóa (tiếng Anh + Dự bị/Cao Đẳng + Cử nhân)
5. Học bổng Trung học và Dự bị Đại học, và tiếng Anh tại trường Eynesbury:
– 50% học phí của một năm học – Yêu cầu: GPA: 8.5
– 20% học phí của một năm học – Yêu cầu: GPA: 7.0
– Học bổng 10 tuần khóa tiếng Anh tại Eynesbury – Học sinh Đăng ký tối thiểu 15 tuần tiếng Anh và theo học 1 khóa chính tại trường
6. Học bổng Anh tại trường SAIBT: 10 tuần – Dành cho Sinh viên đăng ký tối thiểu 15 tuần tiếng Anh và theo học 1 khóa chính tại trường
7. Học bổng khóa tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ GELI/QIBT: 20% Học phí – Dành cho Sinh viên có thư mời học toàn khóa (tiếng Anh + Dự bị/Cao đẳng + Cử nhân)
8. Chương trình học bổng tại Curtin College: 20% học phí của 4 môn học – Dành cho Sinh viên có thư mời học toàn khóa (Tiếng Anh + Dự bị/Cao Đẳng + Cử nhân)