Chính phủ các nước hàng năm vẫn tài trợ các suất học bổng toàn phần cho các ứng cử viên xuất sắc tại Việt Nam. Sức cạnh tranh khá lớn tuy nhiên không phải là điều không thể đạt được nếu bạn tự tin và khát khao thực hiện ước mơ tương lai của mình. Sau đây là một trong những chương trình học bổng toàn phần nổi tiếng của các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada và Singapore.

1. Học bổng Chính phủ Mỹ:
Fullbright Foreign Student Program
Hiện tại đây là học bổng toàn phần hấp dẫn nhất do Chính phủ Mỹ cấp cho sinh viên Việt Nam ở các cấp bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ..

2. Học bổng Chính phủ Úc:
Australia Awards Scholarships
Mục đích: Tạo cơ hội cho học sinh sinh viên tại các đất nước đang phát triển có thể tham gia các khóa học Cử nhân và Thạc sỹ tại các trường Đại học Úc và trung tâm giáo dục TAFE hoặc kỹ thuật.

3. Học bổng Chính phủ Anh:
Chevening Award
Đây là học bổng Danh giá nhất của Anh. Để đạt được học bổng Chevening, bạn sẽ cần phải có sẵn Thư nhập học vô điều kiện từ một trong 3 trường Đại học tại Anh mà bạn đã liệt kê trong Đơn xin học bổng của mình. Ngoài ra bạn cũng cần phải đáp ứng được Yêu cầu tiếng Anh của Chevening. Hạn chót là 15/07/2015.

4. Học bổng Chính phủ Singapore:
Chính phủ Singapore có rất nhiều các suất học bổng dành cho học sinh từ bậc Trung học phổ thông cho đến bậc sau Đại học.
Tham khảo tại link : http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/vietnam/

5. Học bổng Chính phủ Canada:
Nhiều tổ chức khác nhau tại Canada có những chương trình học bổng nhưng thông thường là dành cho Sinh viên Đại học và các giáo sư, những người đang học hay đang nghiên cứu 1 chủ đề chuyên biệt.
Tham khảo tại link : http://vietnam.canada-edu.org/cac-dich-vu-cho-sinh-vien/ho-tro-tai-chinh.html