Trường Gems Bolitho là một trong những trường tư lâu đời nhất tại Cornwall, Anh quốc, thành lập từ năm 1889. Với kinh nghiệm dày dạn trong nền giáo dục, GBS luôn thúc đẩy sự phát triển trí tuệ một cách trưởng thành và độc lập cho Học sinh giúp các em có thể đương đầu với những thử thách trong tương lai.

Bằng cách nhấn mạnh phương pháp học tập độc lập và bồi dưỡng tài năng, Học sinh trường được chuẩn bị kiến thức và kỹ năng đầy đủ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp học thuật cao hơn và nơi làm việc.

Chương trình học của Học sinh từ độ tuổi 14-16 sẽ theo Kế hoạch Học tập quốc gia nhưng đa dạng và rộng hơn. Giáo viên sẽ chăm sóc và hướng dẫn cho từng cá nhân và phụ huynh một cách cẩn thận trước khi chọn môn học phù hợp với nguyện vọng cá nhân của học sinh.

Tại Sixth Form, Học sinh sẽ theo học chương trình Tú tài quốc tế (IBDP) bao gồm 6 môn học trong cơ cấu quốc tế. Kế hoach học tập này giúp Học sinh xác định động lực và lên kế hoạch cho bản thân trước khi bước vào giảng đường Đại học trên toàn thế giới.

Môi trường học tập thân thiện cho phép Học sinh quốc tế có thể học tập và kết bạn với nhau cùng nhau phát triển và tiến bộ. Trường cung cấp hệ thống trợ giáo và phương pháp giảng dạy khoa học.

Học phí và phí ăn ở ký túc xá:
► Lớp 8 -10: £26,000/năm;
► Lớp 11 – 12 (Sixth Form): £28,000/năm.