ee

Vào đầu tháng 2 năm nay, chính phủ Canada đã giới thiệu một ứng dụng mới cho Sinh viên Quốc tế tốt nghiệp tại các trường Đại học và Cao đẳng có mong muốn Định cư tại Canada: đó là ứng dụng hệ thống Express Entry.
Hệ thống xếp hạng Express Entry là hệ thống xử lý hồ sơ mới của Canada dùng để tiếp nhận đánh giá và tính điểm hồ sơ cho các ứng viên nộp đơn xin Định cư.
Express Entry cung cấp những phương pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động trong các tỉnh bang và tạo thêm nhiều công việc phù hợp cho người dân Canada. Những người tham gia mô hình Định cư mới sẽ nhanh chóng được mời nộp đơn xin thường trú khi họ nhận được lời mời làm việc chính thức hoặc tham gia vào chương trình tỉnh bang chỉ đinh.
Theo chương trình này, Sinh viên Quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường Canada sẽ được sắp xếp cùng nhóm với người lao động có tay nghề và những người nhập cư tiềm năng.
Bộ quốc tịch và nhập cư Canada (CIC – Citizenship and Immigration Canada) sử dụng một thang điểm chuẩn (Comprehensive Ranking System) để xác định ứng viên nào sẽ nhận được thư mời thường trú (ITA). Sau đó, những người này sẽ phải hoàn tất các chương trình thông qua một trong số các chương trình Định cư được thành lập trước đó.

Sức hấp dẫn của Canada đối với các sinh viên Quốc tế:

Từ năm 2005 đến 2016, chính phủ Canada đã thiết lập và triển khai các chính sách nhập cư nhằm giúp đỡ các Sinh viên Quốc tế có tài năng trở thành công dân của Canada, đáng chú ý nhất là Canadian Experience Class, được đưa ra vào năm 2008. Các chính sách này có ảnh hưởng lớn trong việc nâng cao hình ảnh đất nước Canada – và đưa Canada trở thành điểm đến du học lý tưởng thu hút đông đảo Học sinh Quốc tế.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên, sau khi Canadian Experience ra đời, Canada bắt đầu cạnh tranh nghiêm túc hơn với Mỹ, Anh, Úc về số lượng Du học sinh Quốc tế. Từ năm 2011 đến 2012 số lượng Sinh viên Quốc tế tại Canada cũng tăng một cách đáng kể 22,8% và 56% từ 2012 đến 2016. Hiện tại có gần 300,000 Sinh viên Quốc tế đang theo học tại đất nước này.

Có gì thay đổi đối với Express Entry?

Nhìn chung, Chương trình Express Entry ưu tiên các ứng viên giỏi, có khả năng đóng góp cao nhất cho nền kinh tế Canada và bổ sung các kỹ năng lao động còn thiếu.
Express Entry yêu cầu Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến trong đó ghi rõ chi tiết về thông tin cơ bản cũng như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Tất cả hồ sơ sẽ được xếp theo một hệ thống thang điểm có phân bổ điểm rõ ràng cho từng loại bằng cấp và từng yêu cầu.
Hệ thống tính điểm của Express Entry được giảm sát đặc biệt bởi các chuyên gia di trú và cũng như là Sinh viên. Nó sẽ căn cứ vào khả năng thành thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc tại Canada và các yếu tố khác mà bạn có thể thành công tại Canada. Các ứng viên có thể đạt được đến 1200 điểm, và điểm được chia đều cho mỗi phần của ứng dụng trực tuyến. Nếu bạn có lời đề nghị làm việc; lời đề nghị từ tỉnh hoặc từ lãnh thổ Canada thì hồ sơ cá nhân trên hệ thống Express Entry càng cao.