Bạn đang tò mò về ngành Dược học ở bậc Đại học?
Dược học là nghiên cứu về các loại thuốc và ảnh hưởng của chúng đến cơ thể con người. Tạo ra các chất hóa học mới và phân tích những tác động của các hợp chất dược, cũng như hiểu rõ cả các ảnh hưởng lợi hại của các loại thuốc. Các yếu tố được nghiên cứu trong ngành là độc dược, sinh học, hóa học, và sinh lý, và là một lĩnh vực khoa học rộng áp dụng cho nhiều ngành nghề trong lĩnh vực khoa học đời sống.

duoc-hoc

– Bạn cần chú ý điểm khác biệt giữa ngành Dược và Dược học. Chương trình dược sẽ hướng tới việc trang bị cho sinh viên giấy phép dược sĩ để có thể tự kê các đơn thuốc tại các cửa hàng dược phầm, hoặc làm dược sĩ. Dược học thường tập trung vào nghiên cứu, giảng dạy cho sinh viên để tìm hiểu ảnh hưởng của các hợp chất hóa học và đổi mới cách thức để tạo ra biện pháp khắc phục các căn bệnh về thể chất và tinh thần có ảnh hưởng đến con người và động vật.

Chuyên ngành Dược học.
– Chương trình Cử nhân dược học giải quyết các nguyên tắc cơ bản của khoa học sinh học trong năm học đầu tiên, trước khi chuyển sang chuyên ngành dược. Bao gồm:
• Độc tố học
• Công nghệ sinh học
• Hóa dược
• Hệ thống phân phối thuốc
• Thiết kế và phát triển thuốc
• Sinh học phân tử
• Sinh trắc học
• Sinh lý bệnh
– Bạn cũng sẽ dành thời gian tập trung vào việc phát triển các kỹ năng nghiên cứu, và sự hiểu biết về đạo đức liên quan đến việc nghiên cứu dược phẩm. Một số chương trình cung cấp cơ hội học tập các môn học bổ sung như một ngôn ngữ hiện đại, hoặc để có được kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực này.

Nghề nghiệp trong ngành Dược học
– Một văn bằng dược học từ một trường đại học hàng đầu có thể mở ra vô số các cơ hội nghề nghiệp, và cơ hội để thực hiện thêm các nghiên cứu dược lý ở cấp thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
– Một số sinh viên giỏi từ các chương trình đại học trong dược được làm việc trong phòng thí nghiệm trong các công ty nghiên cứu dược.
– Phát triển các loại thuốc mới cho các loại bệnh là một trong những công việc khá phổ biến. Công việc trong phòng thí nghiệm của bệnh viện hoặc trong các lĩnh vực y tế công cộng và tư nhân cũng khá phổ biến đối với sinh viên mới tốt nghiệp ngành dược nhưng cần có giấy phép hành nghề dược sỹ để có thể làm việc trong một hiệu thuốc hoặc mở hiệu thuốc riêng, còn một số khác có thể đi sâu nghiên cứu học thuật.

Nguồn: Topuniversities