Thông tin chung:
– Năm thành lập: 1964
– Lớp: lớp 9 đến lớp 12
– Tổng học sinh: 300
– Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 15:1
– Khu vực: Hệ thống trường Vally Catholic School
– Chứng nhận: Hiệp hội Cao Đẳng và Trường học các Bang
– Hiệu trưởng: Ông William Lyon
– Địa chỉ: 2120 Shenango Valley Freeway, Hermitage, PA 16148

Trường Kennedy Catholic School được thành lập vào năm 1964 và ban đầu được thành lập là trường Kennedy Christian High School tại Sharpsville, Pennsylvania. Đây là ngôi trường dự bị đại học khu vực giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12. Trường cam kết cung cấp các chương trình học tập tốt để giúp học sinh đạt thành tích tốt khi học Cao đẳng và sau này trong cuộc sống. Cung cấp chỉ dẫn về tâm linh và tôn giáo để chuẩn bị cho học sinh phát triển trong thế giới hiện thời. Trường cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa và thể thao giú[ học trình tìm hiểu về sở thích bản thân và phát triển tài năng tìm ẩn. Sự kết hợp giữa học thuật và tinh thần là trung tâm của trải nghiệm học tập tại trường Kennedy Catholic.

Các khóa học:
Trường Kennedy Catholic High School cung cấp các chương trình học thuật thử thách để khuyến khích học sinh có tư duy phản biện, Hơn 90% học sinh tại đây tiếp tục học tập lên Đại học và Cao Đẳng. Tại mọi lớp học, sĩ số lớp luôn nằm ở mức thấp để thầy cô có thể quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Trường bao gồm 03 chương trình riêng biệt bao gồm:

1. Lớp Honor and Advanced Placement.

Các khóa học này thiết kế cho những học sinh giỏi và có động lực học tập cao. Yêu cầu đầu vào các khóa học này dựa trên kết quả bài kiểm trac hung, khả năng học tập và giới thiệu từ các Khoa. Khóa học Advance Placement đã được công nhận bởi Chương trình Advance Placement quốc gia và các môn học hoàn thành trong khóa học này sẽ tính vào tín chỉ của học sinh trong Cao Đẳng. Hiện tại,trường cung cấp nhiều khóa học Advance Placement cho các môn như Tiếng Anh, Đại số, Sinh học và Vật lý.

2. Khóa học dự bị Đại học

Khóa học này dành cho học sinh có khả năng học thuật cao, chuẩn bị cho học sinh kiến thức để đậu và học tập tại môi trường Cao Đẳng tốt.

3. Khóa học thông thường

Các khóa học thông thường nhằm mục đích cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và quan trọng để có thể phát triển sau này về mảng kỹ thuật hoặc học thuật khác.