Bằng cấp Công nghệ hóa học trang bị và phát triển những kỹ năng chuyển đổi (transferable skill) và kỹ năng kỹ thuật để giúp cho bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau trong kinh doanh, tài chính, luật pháp cũng như kỹ sư…

chemical engineering

Cơ hội nghề nghiệp:
– Những công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành của bạn bao gồm:
○ Kỹ sư Hóa học
○ Kỹ sư Năng lượng
○ Kỹ sư Dầu mỏ
○ Nhà nghiên cứu quá trình phát triển sản phẩm
– Tấm bằng của bạn sẽ được trọng dụng trong những ngành nghề sau:
○ Nhà hóa học phân tích
○ Quản lý năng lượng
○ Kỹ sư xí nghiệp
○ Kỹ sư hầm mỏ
○ Quản lý sản xuất
○ Quản lý chất lượng
Hãy nhớ rằng nhiều nhà tuyển dụng chấp nhận sinh viên tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau, vì vậy đừng giới hạn bản thân bạn trong những công việc được nêu trên đây.

Kinh nghiệm làm việc
– Kinh nghiệm làm việc là một phương pháp giá trị giúp bạn tích lũy những kiến thức quan trọng nhất cho những ngành công nghiệp đặc trưng. Nếu bạn vẫn chưa quyết định được bạn muốn làm trong lĩnh vực nào của Kỹ thuật Hóa học thì hãy cố gắng giành được một công việc thực tập trong ngành nghề này để có ý tưởng cụ thể về ngành nghề trong tương lai. Quá trình thực tập có thể là một phần trong chương trình học của bạn, hoặc tự bản thân bạn xin đi thực tập trong thời gian nghỉ hè.
– Công việc thực tập trong các lĩnh vực thuộc Dược khoa, Hóa dầu và Thực phẩm thường rất nhiều nên các bạn cần phải chủ động vào các trang web của công ty để tìm kiếm cơ hội.

Các nhà tuyển dụng tiêu biểu
– Các nhà tuyển dụng cũng đa dạng như sản phẩm mà họ sản xuất và bao hàm một phạm vi rộng lớn của các lĩnh vực công nghiệp. Bất kỳ công ty nào liên quan đến gia công diện lớn các nguyên liệu thô thành một sản phẩm hoàn chỉnh đều cần những Kỹ sư phát triển Hóa chất.
– Bạn sẽ tìm những nhà tuyển dụng hoạt động trong các ngành nghề như Khai thác dầu và khí gas, tinh chế dầu, hạt nhân, và tạo năng lượng và những ngành công nghiệp gia công nhưn Dược khoa, Hóa chất tinh chế và hóa chất phức hợp và sản phẩm nông hóa học. Những ngành công nghiệp sản xuất khác cần kỹ sư hóa học bao gồm:
○ Thực phẩm;
○ Các vật dụng dùng khi tắm rửa.
○ Bột giấy và Giấy
○ Chất dẻo và Kim loại;
○ Sợi và Polime.
– Nhiều Kỹ sư phát triển Hóa học làm việc cho các công ty hợp đồng và tư vấn kỹ thuật. Kỹ sư được trang bị cho vai trò kinh doanh và làm những công việc liên quan đến Dịch vụ Tài chính, Quản trị và Luật

Kỹ năng cho CV của bạn
– Ngoài những kiến thức kỹ thuật chuyên môn, một bắng cấp Công nghệ hóa học còn cung cấp cho bạn nền tảng lý thuyết của giới thiệu sơ lược về kỹ thuật mới  và những kỹ thuật đã tồn tại từ trước đến nay. Bạn đồng thời cũng có được một sự quan tâm nhất định đến phạm vi xã hội và địa cầu mà những giải quyết kỹ thuật là vô cùng cần thiết.
– Kỹ năng chuyển đổi sẽ có ích trong một phương diện rộng của vai trò kỹ thuật và kinh doanh có liên quan bao gồm:
○ Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích;
○ Quản lý dự án, thông qua làm việc thiết kế theo nhóm;
○ Làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo;
○ Sự chủ động và chú ý đến chi tiết thông qua nghiên cứu độc lập;
○ Kỹ năng giao tiếng và làm thuyết trình, phát triển thông qua các dự án làm việc nhóm và trình bày nghiên cứu.

Chương trình học cao hơn
Một vài sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật Hóa học học tiếp lên cao hơn với mục đích đạt được danh hiệu chuyên nghiệp ví dụ như là một kỹ sư có đủ tư cách hành nghề (CEng) hay kỹ sư hợp pháp (IEng) để phát triển con đường sự nghiệp.
Ngoài các bằng cấp chuyên nghiệp thì sinh viên có thể chọn học chương trình Sau đại học trong những lĩnh vực như thiết kế, khoa học và quản trị.