Bằng tài chính thường được cấp cùng với một môn liên quan, chẳng hạn như kế toán, kinh doanh hoặc kinh tế. Thực tế, tài chính là một phần của nhóm FAME được liên kết với nhau giữa các ngành (tài chính, kế toán, quản lý và kinh tế), đó là một số các khóa học phổ biến nhất ở bậc đại học và sau đại học.
Về cơ bản, tài chính liên quan đến việc quản lý tiền – rõ ràng là một lĩnh vực có tầm quan trọng đáng kể cho tất cả các lĩnh vực của xã hội và kinh doanh. Nếu bạn học về tài chính bạn sẽ được chuẩn bị kiến thức cho công việc tài chính, với nhiều loại hình tổ chức đa dạng.

chuyen-nganh-tai-chinhBằng tài chính bao gồm những gì?
– Bằng tài chính thường bao gồm sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và lý thuyết, bao gồm các kỹ năng tài chính cơ bản, bạn sẽ cần để bước vào sự nghiệp tài chính. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xác định sự thịnh vượng và những ảnh hưởng về tài chính tác động đến thành công của công ty. Kinh tế và số liệu thống kê cũng được bao gồm, vì chúng rất quan trọng để bạn hiểu biết về tài chính. Đề tài chính quan trọng khác mà có lẽ sẽ được giảng dạy bao gồm kế toán, phương pháp toán học, vĩ mô, kinh tế vi mô và công nghệ thông tin.
– Trong giai đoạn cuối của chương trình, khóa học tùy chọn sẽ có sẵn. Học sinh sẽ có thể chọn một hướng cụ thể mà họ muốn theo đuổi và có các lớp học trong các lĩnh vực như thuế, kiểm toán, chiến lược kinh doanh, kinh doanh và luật lao động, quản lý kế toán, lý thuyết kế toán tiên tiến và quản lý rủi ro.
Ngành tài chính cung cấp nhiều môn học đa dạng, chuẩn bị sinh viên kiến thức rộng về ngành tài chính bao gồm các vai trò trong các lĩnh vực như ngân hàng thương mại, kế hoạch tài chính, ngân hàng đầu tư, quản lý tiền, bảo hiểm và bất động sản.

Yêu cầu đầu vào cho bằng tài chính
– Tuỳ từng trường mà yêu cầu đầu vào cho bằng tài chính khác nhau. Mặc dù nhiều trường đại học tốt không đòi hỏi học sinh có trình độ cụ thể, bạn sẽ cần một bảng điểm học tập tốt (đặc biệt là trong toán học) và năng khiếu trong các môn học như tiếng Anh, thông tin liên lạc, toán và kế toán nhằm để nghiên cứu tài chính.

Cấu trúc khóa học và phương pháp đánh giá
– Thường bằng cử nhân tài chính kéo dài trong ba hoặc bốn năm, trong khi một Thạc sĩ Tài chính sẽ kéo dài trong một hoặc hai. Tại Anh, các khóa học đại học tài chính chủ yếu là ba năm, ngoại trừ ở Scotland, nơi họ là bốn, và bậc sau đại học là một năm (ở Scotland là hai năm). Tại Mỹ, tài chính chủ yếu là được dạy trong bốn năm ở bậc Đại học, và hai ở cấp độ Thạc sĩ.
– Không giống như kế toán – một lĩnh vực khá hẹp – các khóa học tài chính bao gồm một loạt các môn học, được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết rộng lớn của thế giới kinh doanh ngày nay. Giảng dạy thường bao gồm cả các bài giảng và hội thảo thiết thực. Phương pháp đánh giá là một hỗn hợp của các bài tập cá nhân, công việc dự án nhóm và thi viết.